Hvordan vi jobber

Sodexo ble grunnlagt i 1966 av Pierre Bellon. I dag har vi mer enn 425 000 medarbeidere over hele verden. Selskapets utvikling bygger på felles grunnprinsipper som forener oss og som gir Sodexo sin unike personlighet. Våre grunnprinsipper formidles gjennom våre felles verdier og etiske prinsipper. Les mer om våre grunnprinsipper.

Kvalitet er en integrert del av Sodexos oppdrag for å bedre livskvaliteten.

 • Vi setter kundens behov og forventninger i sentrum samt ivaretar en åpen og respektfull dialog.
 • Vi arbeider med en strukturert, prosessorientert og enhetlig tilnærming.
 • Vi etterlever samfunnets lover, krav og forventninger slik at Sodexo er en modell for bransjen.
 • Vi setter sikkerhet høyt og prioriterer etterlevelse av lover og regler i den daglige tjenesten.
 • Vi forplikter oss til å bidra til en bærekraftig utvikling gjennom The Better Tomorrow Plan.
 • Vi følger opp og forbedrer kontinuerlig driften  for å tilfredstille forventningene fra våre kunder, brukere, ansatte og markedet. Tilbakemelding fra kunder og brukere er grunnlaget for utvikling av vårt selskap.

I Sodexo arbeider vi med å følge opp kvalitet knyttet til internkontrollsystemer og ISO sertifiseringer samt Better Tomorrow Plan. Sodexo Norge er i dag miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 og OHSAS 18001-sertifisert på Helse, miljø og sikkerhet. Vi har også startet prosessen mot sertifisering på ISO 9001.

Slik jobber vi:

Kvalitetsavdelingens oppgave er å utvikle og implementere prosesser, prosedyrer og rutiner, utføre risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap samt utføre inspeksjoner og revisjoner.

Sodexos kvalitetsavdeling innehar en solid kompetanse på oppbygging og ledelse av kvalitetssystemer, mange års tilsyns- og revisjonserfaring fra Mattilsynet samt en solid erfaring med arbeid innenfor helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Kvalitetsavdelingen jobber med følgende områder:

 • Better Tomorrow Plan
 • Kvalitet - (ISO 9001)
 • Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (OHSAS 18001)
 • Miljø - ISO 14001
 • IK Mat/HACCP - trygg mat
 • Matinformasjonsforordningen
 • Internkontroll etter alkoholloven
 • IK Renhold - Godkjent renholdsvirksomhet