Våre grunnpilarer

Vårt selskap består av våre medarbeidere, kunder, gjester, brukere og eiere. For å leve opp til alles forventninger vet vi at det kreves kontinuerlig utvikling, vekst i selskapet og våre medarbeidere må føle at deres arbeid er meningsfullt. Derfor gjennomsyres vårt arbeid av vår misjon, våre verdier og etiske prinsipper.

Siden er under utarbeidelse

Sodexo feirer 50 år

Sodexo 50 år

I 2016 er det 50 år siden Sodexo ble grunnlagt i Frankrike.