Rapport 2016

Better Tomorrow Plan

Bærekraftig utvikling - Better Tomorrow Plan

Sodexo har utarbeidet en langsiktig og global plan for hvordan vi skal jobbe for en bærekraftig utvikling: Better Tomorrow Plan.