I uken fram mot verdens miljødag 5. juni har det vært kampanjeuke KuttMatsvinn i Sodexos kantiner.

I kampanjeuken har vi hatt fokus på (gjen)opplæring og alle ansatte i våre kjøkken skal gjennomføre Matvett sin opplæring på matsvinn. For å øke bevisstheten rundt håndtering av matsvinn så har vi informert i ulike interne kanaler og holdt en Facebook Live-sending med en gruppe engasjerte medarbeidere.  

Tre grunner til å jobbe med å redusere matsvinn

Å redusere matsvinnet har en effekt på økonomi, klima og samfunnet. Vi snakker gjerne om trippeleffekten av å redusere matsvinn. 

Kaster vi mat, så kaster vi penger ut av vinduet. Matvett har regnet ut at 1 kg matavfall koster ca 100 kroner. Bare i Norge kaster vi mat for minimum 22 milliarder kroner i året. All matproduksjon bidrar til CO2-utslipp, i større eller mindre grad. Og et års matsvinn i Norge tilsvarer en fjerdedel av klimagassutslippene fra norsk personbiltrafikk. Til slutt har vi et sosialt ansvar for å ta vare på maten som bønder i Norge og andre land jobber hardt for å produsere. Det er også slik at maten som kastes i verden er nok til å brødfø verdens sultende befolkning fire ganger.

Vi bør altså tenke oss litt om hver gang vi kaster en tomat som er litt bløt eller en tørr brødskalk. 

Sodexos mål for matsvinn

Sodexo er en del av prosjektet Kutt Matsvinn 2025 og vi har signert bransjeavtalen for reduksjon av matsvinn. Det innebærer at vi er forpliktet til å kutte matsvinnet med 50 % innen 2030. I Sodexo har vi jobbet med matsvinn siden 2014, og i 2019 nådde vi målet for Sodexo Norge totalt. Men å jobbe med matsvinn er et kontinuerlig arbeid, og selv om noen kantiner er veldig flinke og har redusert matsvinnet til et minimum, så er det andre kantiner hvor det fremdeles er potensiale for å redusere mer. Vi jobber med matsvinn fordi vi ønsker å redusere vårt klima- og miljøavtrykk, bidra til mindre sløsing med ressurser samtidig som det har en effekt på lønnsomheten vår. 

Kilde: Matvett
 

Back to the list
Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger