Ny matsvinnsrapport er klar for Sodexos personalrestauranter.

Da Sodexo startet med å registrere matsvinn i 2014 i var det få aktører i kantinebransjen som hadde fokus på dette. Åtte år etter, er matsvinn noe alle må tenke på, både på jobb og hjemme. Det kastes for mye mat i verden, og dette har en stor negativ effekt for miljøet og økonomien og faktum er at vi har nok mat i verden til at alle skal få nok mat. 

Pioner på matsvinn

Matsvinn resultater fem første år
Sodexo hadde en nedgang i matsvinn de første fem årene

Tilbake i 2014 var det lite fokus på matsvinn og effektene matsvinn har både på miljø, sultproblemene i verden og økonomien. Sodexo var en pioner i bransjen da vi startet et omfattende arbeid med å sortere, måle og registrere matavfallet. De første årene fikk vi en betydelig reduksjon i matsvinn noe som i stor grad skyldes økt bevissthet. I løpet av de fem første årene halverte Sodexo matsvinnet i våre personalrestauranter.

Så kom pandemien som skapte noen utfordringer da vi opplevde flere nedstengninger og et varierende og uforutsigbart gjesteantall. 

Negativ matsvinnstrend er nå snudd

Matsvinnsresultater FY22
Matsvinn i perioden september 2021 - august 2022

For regnskapsåret 2022 har den negative trenden snudd, og det totale matsvinnet er redusert sammenlignet med foregående år og tilbake på et nivå som før pandemien.

I 2022 kastet vi i Sodexo totalt 59 tonn med mat, det utgjør en total verdi av 3,7 millioner kroner. Det forteller oss at selv om vi har gjort mye bra i Sodexo, så har vi fortsatt en vei å gå når det gjelder å redde mat. 

Ser vi på resultatene måned for måned så ser vi en stor økning i desember 2021 og januar 2022. Det er et resultat av den nasjonale delvis nedstengingen før jul i 2021 som førte til at mange juleselskaper ble avlyst samt at færre gjester besøkte våre kantiner på nyåret.

Nytt verktøy vil hjelpe oss i kampen mot matsvinn

Sodexo tok høsten 2022 i bruk eSmiley sitt verktøy for å redusere matsvinn i alle våre personalrestauranter. Det er viktig for at vi skal kunne effektivisere jobben med å registrere matsvinn og få bedre muligheter til å bearbeide resultatene. 

Ved å registrere digitalt blir det enklere å følge med på resultatene fra dag til dag, vi får bedre data på hvor svinnet oppstår og hva vi kaster mest av. Det gjør at vi kan iverksette tiltak raskt, noe som vil være med på å redusere matsvinnet. I tillegg får vi detaljerte rapporter som gjør at vi kan vise for våre kunder og gjester hvordan dette arbeidet går. 
 

Back to the list
Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger