Seks selskaper med potensiale til å flytte serviceindustrien i en ny retning er valgt ut av akseleratorprogrammet Sparx. Pandemien driver en utvikling som vil påvirke mange menneskers arbeidsliv fremover. Fleksibilitet, velvære og bærekraft kjennetegner derfor neste runde av akseleratorprogrammet Sparx.

Sparx akselerator

Hvordan vi lever og jobber har endret seg i 2020 på en måte som ingen kunne ha forutsett. Individer, bedrifter og samfunnet som helhet står overfor en nåtid og fremtid der innovasjon er avgjørende for å takle behov som er i endring og helt nye behov.
“Hele ideen med Sparx er at vi gjennom innovasjon gjør folks arbeidsliv enklere. Når arbeidslivet endres i raskt tempo, oppstår et stort behov for innovasjon. Vi har derfor valgt å hente inn selskaper med drevne gründere som vi ser flytter servicebransjen i en ny retning, sier Magnus Löfsjögård, programansvarlig i Sparx.

Sparx ble startet av tjenesteleverandøren Sodexo i Norden i 2018 med mål om å bidra til den teknologiske utviklingen i servicebransjen. Nå begynner den fjerde runden av Sparx-programmet der de utvalgte gründerne i tre måneder vil ha tilgang til:

  • Læring - bransjekompetanse og mentorskap innen kommersialisering
  • Testing - Et globalt testmiljø i Sodexo med mulighet til å nå mennesker i 64 land
  • Skalerbarhet - Et globalt nettverk og et fremtidig marked for sin innovasjon

Dette er selskapene som får muligheten til å teste og utvikle sine innovasjoner vinteren 2020/2021:

Staffers (Norge)

Staffers utvikler en plattform som effektiviserer intern bemanning, åpner karriereveier og øker samarbeidet i en organisasjon. https://www.staffers.no/en/internal-network

Lunch.Co (Sverige)

Lunch.Co er en plattform og markedsplass for selskaper der kolleger kan selge og kjøpe hjemmelaget lunsj seg i mellom. På denne måten får de muligheten til å oppdage nye retter, møtes og bidra til en bærekraftig matopplevelse. https://www.lunch.co

Remente (Sverige)

Remente er en app for personlig utvikling som er utviklet av ledende eksperter innen psykologi og mental trening. Gjennom øvelser og økt forståelse om hvordan hjernen fungerer, bidrar appen til økt trivsel og ytelse. https://www.remente.com

Yepstr (Sverige)

Yepstr er en plattform og grobunn for Sveriges mest ambisiøse unge mennesker med målet om å skape 100 millioner jobber for unge gründere innen 2030. https://www.yepstr.com

Glue (Finland)

Glue er en virtuell utvidelse av arbeidsplassen din - et sted hvor team møtes for å lære, dele, planlegge og skape. https://glue.work

Kamupak (Finland)

Kamupak er et digitalt pantesystem for sirkulær emballasje som hjelper enkeltpersoner og selskaper å gjenbruke emballasjen på en enkel og rask måte. https://kamupak.fi
 

Back to the list
Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger