Sodexo ønsker å bidra til åpenhet rundt arbeid med samfunnsansvar og bærekraft, og nå har vi forpliktet oss til å etterleve prinsippene i grønnvaskingsplakaten.

Hvorfor gjør Sodexo dette?

Generelt har forventningene fra markedet, kunder og forbrukere om at virksomheter skal være miljøbevisste og bærekraftige blitt større de siste årene. Det har resultert i tilfeller hvor virksomheter snakker høyt om bærekraft uten selv å bidra med noe som gjør verden bedre. Det har blitt såpass utbredt at det har blitt et begrep; grønnvasking. 

For å gjøre noe med dette problemet utarbeidet Skift - Næringslivets klimaledere i samarbeid med Miljøstiftelsen Zero, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender en veileder i form av en grønnvaskingsplakat med ti punkter som skal gjøre det enklere for virksomheter å unngå grønnvasking. 

I tillegg til miljø og klima dekker plakaten alle FNs 17 bærekraftsmål. Det betyr at dersom man sier man er opptatt av mangfold, men ikke kan vise til noen konkrete tiltak som er gjort, så defineres det som grønnvasking. 

Sodexo har jobbet med både miljømessig og sosial bærekraft i mange år, og det er viktig for oss å være troverdige når vi kommuniserer rundt disse temaene. Grønnvaskingsplakaten er et flott og viktig initiativ. Det er en påminnelse i vårt daglige arbeid, og grønnvaskingsplakaten er med på å bevisstgjøre at flotte bærekraftsmål må følges opp av konkrete handlinger. Det er gledelig å se at så mange små og store norske virksomheter har signert, og vi oppfordrer enda flere til å gjøre det samme, sier Thomas Havnegjerde som er Country President for Sodexo i Norge.

Les mer om grønnvaskingsplakaten
 

Back to the list
Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger