I vår samfunnsansvarsrapport for 2020 kan du lese om hvilke aktiviteter vi har gjennomført det siste året.

Bærekraftsarbeidet i Sodexo utgår fra vår globale bærekraftsplan Better Tomorrow 2025. Planen dekker alle FNs 17 bærekraftsmål og omfatter ni forpliktelser som er konkrete og målbare. Vi har et antall mål under alle 17 hovedmål og totalt har vi 114 delmål som vi jobber for å oppnå. 

Vi har integrert bærekraft i hele vår virksomhet og vår ambisjon er å på ulike måter bidra til kunders og medarbeideres livskvalitet gjennom å ta arbeidsgiveransvar, tilby bærekraftige og trygge løsninger som en del av vårt servicetilbud, utvikle nye, innovative tilpassede tjenester som imøtekommer behov i den nye normalen. Vi jobber for å bidra til å støtte våre kunder og samarbeidspartnere, å arbeide på en mer bærekraftig måte slik at de kan nå sine bærekraftsmål- Slik kan vi sammen bidra til å nå FNs 17 bærekraftsmål.

Her er noen eksempler på det vi har bidratt med gjennom det siste året:

  • Vi har lansert servicemodulen Rise with Sodexo og tjenesten Safety Ambassador som hjelper virksomheter med overgangen til den nye normalen og fremmer et sikkert arbeidsmiljø både hjemme og på kontoret. 
  • Vi lanserte et støtteprogram for våre medarbeidere i en utfordrende periode med korona-pandemi
  • Vi har lansert en ny miljøopplæring for alle ansatte
  • Vi har styrket bærekraftsteamet
  • Vi har økt tilbudet av plantebaserte, sunne retter som er mindre skadelige for klimaet og miljøet.
  • Vi har kjøpt rekordmye overskuddsmat fra VERDiMAT
  • Vi har fjernet all unødig plast

Alt dette og mer kan du lese i samfunnsansvarsrapporten 2020.

Klikk på bildet for å laste ned rapport

Last ned samfunnsansvarsrapporten som PDF (6MB)

Åpne rapporten i nettleser 

Back to the list

Ønsker du å kontakte oss?

Sodexo Norge

Besøksadresse: Lilleakerveien 10, 0283 Oslo

Følg oss på LinkedIn