Åpner arbeidslivet for innvandrerkvinner

Published on : 23.02.22
 • 6 av 10 innvandrerkvinner står i dag utenfor norsk arbeidsliv. Dettte utenforskapet gjør Sodexo noe aktivt med i samarbeid med den sosiale entreprenøren Moving Mamas.

  Siden 2019 har Sodexo samarbeidet med Moving Mamas (MM), som jobber for at flere innvandrerkvinner skal komme ut i lønnet arbeid. Visjonen til Moving Mamas er å skape muligheter, inntekt og arbeid for første generasjons innvandrerkvinner gjennom utviklingsprogrammet MM Academy og ved å skape arbeidsplasser innen søm- og mattjenester. 

  Sodexo har globalt et sterkt fokus på women empowerment og har de siste årene etablert et godt samarbeid med Moving Mamas her i Norge. 

  Fra stor kantine til opplæringsleder 

  Grethe Olsen har fagbrev som kokk, og har i flere år jobbet som kantineleder i Sodexo. I mai 2021 ble hun utleid til MM, og har siden den gang tatt ansvaret for fire spiserom/småkantiner. Bedriftskundene til MM ønsker å bidra i inkluderingsarbeidet i Norge ved å leie inn Mamas-ene til å lage lunch. For Grethe handler jobben om å besøke de fire spiserommene i Oslo og være der sammen med Mamas-ene en dag per uke.  

  Hva kvinnene trenger opplæring i varierer. Det kan for eksempel være utvikling i matlagingen eller språktrening. Noen trenger et puff for å skrive norsk. Andre trenger støtte for å tørre å snakke med kundene. 

  Grethe jobber for å utvikle innvandrerkvinner
  JOBBER SAMMEN: Moving Mamas jobber for at flere innvandrerkvinner skal komme ut i lønnet arbeid. Siden oppstarten i 2015 har de hatt over 100 førstegenerasjons innvandrerkvinner på opplæring. Sodexo er stolt samarbeidspartner.  

  Motiverte og lærevillige 

  Grethe kommer tett innpå kvinnene. Det fins mange forskjellige historier og grunner til at de er i Moving Mamas. Et fellestrekk er det likevel.  

  De jeg møter er veldig takknemlige og åpne for å lære. De vil virkelig inn i jobb og få egen inntekt, og ser på dette som en fin mulighet til å komme inn i norsk arbeidsliv, sier Grethe. 

  Flere har åpnet seg for Grethe om hvordan de har hatt det tidligere i livet, og det gjør inntrykk på henne.  

  "Alle har jo sin historie før de kom hit til Norge, og det er klart at det setter spor. Mange har rett og slett et behov for å prate og trenger en som lytter", forteller Grethe, som genuint ønsker å hjelpe til der hun kan. 

  De fleste kvinnene kommer til Moving Mamas via NAV.  

  "Men enkelte søker direkte og noen ganger henter vi selv inn noen som er aktuelle", forteller Grethe. 

  Unngår konflikter 

  Den erfarne Sodexo-lederen innrømmer at hun ikke helt visste hva hun gikk til da hun begynte å jobbe med Moving Mamas.  

  "Damene tok meg kjempegodt imot. Vi har et mangfoldig miljø med bakgrunner fra blant annet Afghanistan, Pakistan, Eritrea, Sudan og en rekke andre land. Og respekterer man hverandres kultur og religion", uteblir også de store konfliktene, sier Grethe. 

  Moving Mamas vant Jenteprisen i 2021 for sitt bidrag til inkludering og integrering i det norske samfunnet. At Sodexo samarbeider om å få mennesker som trenger litt ekstra oppfølging til å komme seg ut i arbeid, bør være et eksempel til etterfølgelse, mener Grethe. 

  Så langt har Sodexo ansatt to kvinner som har gått veien gjennom Moving Mamas.  

  Moving Mamas jobber for å få flere ut i arbeid
  SOSIALT SAMARBEID: Sodexos Grethe Olsen har fagbrev som kokk. Den erfarne kantinelederen har det siste året vært utleid til Moving Mamas og skryter av kvinnenes motivasjon og pågangsmot.   

  Det er en målsetting at de damene som har vært i Moving Mamas en stund, kan søke seg over i Sodexo etterhvert som de føler seg klare og trygge nok til å gå videre. I Sodexo fins det mange utviklingsmuligheter, sier Grethe. 

  Bygger bro 

  Kirstine Holst gründet Moving Mamas i 2015, og jobber nå som leder for bærekraft og strategi i Sodexo. 

  Dette er et godt eksempel på hvordan en liten startup og en stor bedrift kan jobbe smart sammen for å oppnå større effekt. Det er lettere å bygge en trygg og god bro inn til det norske arbeidslivet ved at Grethe jobber midt blant alle kvinnene. I stedet for at en og en kvinne skal komme på arbeidspraksis i store Sodexo hvor alt går fort og mye blir utrygt. Dette er en modell vi gjerne anbefaler til andre, avslutter Kirstine.  

  Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger