Om mat, sult og likestilling

Kirstine Holst
Om forfatteren Kirstine Holst

Kirstine Holst er leder for bærekraft og strategi i Sodexo Norge. Innlegget er basert på kunnskapsgrunnlag delt av Sodexo globalt.

Published on : 09.11.22
 • I Sodexo Norge har vi fullt fokus på å planlegge og styre matproduksjonen slik at vi unngår å kaste mat. Det er viktig lokalt, og ikke minst globalt, at maten i verden brukes til å forhindre sult og fattigdom, og ikke ender som matsvinn. I anledning vår WasteLess Week har vi noen refleksjoner rundt det store bildet, utenfor vårt eget kantinekjøkken:

  Det internasjonale samfunnet har forpliktet seg til å utrydde sult og oppnå matsikkerhet og forbedret ernæring innen 2030, men på verdensbasis har én av ti personer fortsatt ikke tilstrekkelig mat. Mat og matassistanse er grunnleggende for å kunne stoppe den onde sirkelen av sult og fattigdom.

  Sodexo globalt er en viktig partner for Verdens Matvareprogram (WFP) gjennom vår stiftelse Stop Hunger. 

  Nathalie Brindeau er leder for Stop Hungers prosjekter for Women Empowerment over hele verden, hun sier:

  Kampen mot sult ender aldri. Vår planet sikrer nok mat til alle, men 800 millioner mennesker sulter, samtidig som vi kaster en tredjedel av all mat som produseres. Hvordan endrer vi dette? Endring i tankesett er en viktig utfordring, og utdanning er en nøkkel. Det er bevist at det å styrke kvinner er en av de mest effektive måter vi kan utslette sult.

  For eksempel i sør-Asia er hele 70% av kvinner som er ansatt knyttet til jordbruket. I Afrika sør for Sahara er tallet 60%. Men under 20% av verdens landeiere er kvinner. Kvinner har også 27% høyere sannsynlighet enn menn for å bli rammet av matusikkerhet. Kvinner er ofte de første til å løfte egen familie og lokalsamfunn ut av matusikkerhet, og derfor bistår Sodexo nå med opplæring og mulighet for arbeid, slik at det kan bidra til å transformere livet til kvinnene og deres familier.

  Det norske utenriksdepartementet og Norad er en av FNs World Food Programme (WFP) sine viktigste strategiske partnere. Gjennom generøs og pålitelig finansering, spiller Norge en nøkkelrolle i kampen for å bekjempe sult og styrker WFPs respons til å hjelpe de som trenger det mest. Gjennom COVID-19 har antallet «ekstremt fattige» økt med over 100 millioner mennesker. Det går særlig ut over jenter i fattige familier; unge jenter får avsluttet skolegang og må bidra med inntektsgivende arbeid eller blir giftet bort. Vold i nære relasjoner har økt over hele verden under pandemien. Og vi ser en rekke annen trist statistikk som viser at fattigdom og sult motarbeider den sosiale bærekraften i verden.

  Styrking av kvinner er et viktig middel for å oppnå likestilling. Det innebærer at kvinner får valgmuligheter og ta kontroll over deres egne liv og bidra på lik linje som menn, i å forme livene til deres familier, lokalsamfunn og samfunn.

  Les også: World Food Programme - Likestilling
   

  Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger