Manfoldig team kvinner og menn

Kjønnsbalanserte team presterer bedre

Published on : 17.03.22
 • Til tross for at vi bor i et av verdens mest likestilte land, finnes det kjønnsforskjeller også i Norge.

  Mange møter fortsatt fordommer og hindre knyttet til kjønn, både på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig. Dette er noe stadig flere selskaper har fokus på, både fordi det er det moralsk riktige å gjøre, men det viser seg også at det kan være positivt av andre årsaker. Undersøkelser viser nemlig at en jevn fordeling av menn og kvinner på arbeidsplassen og i ledelsen bidrar til både mer fornøyde medarbeidere og kunder samt bedre resultater. 

  Balanse er nøkkelen til suksess

  Det er store fordeler for bedrifter som oppnår en kjønnsbalanse på arbeidsplassen. I en undersøkelse Sodexo gjennomførte i 2018 blant 50 000 ledere verden over ser vi at jevn kjønnsbalanse skaper større vekst. Den ideelle balansen ligger på en kjønnsfordeling mellom 40 og 60 prosent. Her er det viktig å presisere at det ikke handler om at det ene kjønnet er bedre enn det andre, men at kjønnsbalanse er nøkkelen til suksess. Dette innebærer bedre finansielle resultater, fornøyde ansatte og lojale kunder.

  I undersøkelsen kommer det fram at bedrifter med jevn kjønnsbalanse oppnår 5 % høyere merkevarebevissthet, 12 % bedre evne til å holde på kunder, 13 % høyere organisk vekst og 23 % høyere bruttofortjeneste. Kjønnsbalanserte team er altså positivt for mange områder i virksomheten. 

  Les mer om Sodexos undersøkelse om fordelene ved kjønnsbalanserte team >>

  Det starter i ledelsen

  Som leder er det viktig å åpne for og oppmuntre til en åpen dialog og debatt rundt kjønnsfordeling på arbeidsplassen. Det er tross alt hos ledelsen forandring starter og god arbeidskultur har sitt utspring. Inkluderende ledere kan skape en økt følelse av tilhørighet blant de ansatte, som igjen fører til engasjement, produktivitet og til slutt et større kjønnsmangfold.
  Ved å gi inkluderende ledere myndighet, kan bedrifter starte og endre den skjevheten og ekskluderingen som holder kvinner tilbake, og skape en mangfoldig arbeidsplass. Dette vil igjen føre til en sterkere, smartere og mer motivert arbeidsstyrke, og tydelige økonomiske fordeler.

  Tips til hvordan du kan bli en mer inkluderende leder. Tenk EACH!

  • Empowerment: Gi alle medarbeidere i bedriften mulighet til å utvikle og overgå seg selv.
  • Accountability: Vis tiltro til dine medarbeidere ved å holde dem ansvarlige for egne resultater.
  • Courage: Ikke vær redd for å gjøre arbeidsoppgaver personlig, selv når det innebærer risiko.
  • Humility: Vær menneskelig – innrøm feil, aksepter og lær av kritikk og ulike synspunkter.
    
  Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger