Fokusområder

Hvert land har sitt eget helse- og omsorgssystem. Vi har erfaring fra helsevesenet i Sverige og andre deler av verden. Vi ønsker at vår verdensomspennende erfaring og nettverk skal bidra til din utvikling.

A sodexo employee showing a hospital employee something on a piece of paper

Velfungerende servicesystem rundt omsorgen

Våre servicetjenester til helsevesenet støtter deg som kunde i ditt oppdrag å tilby en tilgjengelig, effektiv og sikker helsetjeneste. Vi sørger for at logistikk, forsyning og hjelpemidler fungerer effektivt og at smittespredning forhindres og forebygges. Våre måltidsløsninger er kvalitetssikret og tilpasset kundenes krav og pasientenes behov.

Two people cleaning an operating theatre in a hospital

Tiltak for et trygt og effektivt omsorgsmiljø

Pasienter, besøkende og medarbeidere forventer et trygt omsorgsmiljø. Vår målsetning er å bidra til å redusere risikoen for smittespredning gjennom tiltak innen renhold, prosess, innovasjon og metodeutvikling.

Two chefs reading notes in a kitchen

Langsiktig omsorg

Omsorg for langtidspasienter krever en følsomhet og dyp forståelse av deres behov. Vi tilbyr støttetjenester for rehabilitering, funksjonshemming og psykiatri - enten på sykehus, institusjon eller hjemme. Her kreves tilpassede ernæringsløsninger. Og programmer designet for å hjelpe mennesker å leve sine beste liv i dag og i morgen.

Quality of Life Experiences

Doctor wearing a white coat and glasses

Quality of Life Experiences Issue 1

Read the magazine
Doctor dressed in white

Quality of Life Experiences Issue 2

Read the magazine
Man in a suit

Quality of Life Experiences Issue 3

Read the magazine

Quality of Life Experiences Issue 4

Read the magazine
Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger