Fem tips – slik gjør du distansearbeid til en konkurransefordel

17. desember 2020

I en ny global undersøkelse gjort av Sodexo sier syv av at de fortsatt ønsker å jobbe hjemmefra etter pandemien.

Fem tips – slik gjør du distansearbeid til en konkurransefordel

Muligheten for distansearbeid kan være et konkurransefortrinn, men da kreves det også at bedriftene legger til rette for samme grad av servicenivå og forhold hjemme som på kontoret. Sodexo, som er verdensledende innen Quality of Life Services, har noen tanker om hvordan bedrifter kan gjøre denne omstillingen til en fordel.

Utstrakt bruk av hjemmekontor innebærer både risiko og muligheter, avhengig av hvor godt bedriften klarer å tilpasse seg når de fysiske kontorene får mindre betydning. Sodexo, som en av verdens største arbeidsgivere med over 400 000 ansatte, har kartlagt innsatsen for å distansearbeid til å fungere godt, selv på lang sikt.

De fleste ønsker å fortsette å jobbe hjemmefra selv etter pandemien, minst noen dager i uken, ifølge en omfattende internasjonal undersøkelse fra Harris Interactive på oppdrag av Sodexo. Sodexo ser også en økt etterspørsel etter støtte som et resultat av det økte distansearbeidet.

“Vi ser at behovet for støtte og service i arbeidslivet har økt under pandemien. Ansattes forventninger om å ha en velfungerende arbeidsplass forsvinner ikke bare fordi den fysiske arbeidsplassen nå er hjemme. Men det du trenger for å møte behovene har endret seg, vi ser nå et økt behov for ledelsesstøtte, men også for digitale løsninger", sier Henrik Järleskog, strategiansvarlig for Sodexo i Norden.

For å møte endringene og de skiftende behovene, både for seg selv og for å støtte kundene, har Sodexo utviklet en liste over hva vi anbefaler slik at du kan gjøre distansearbeid til et konkurransefortrinn:

 1. Hvilken rolle vil kontoret ditt ha etter pandemien?
  Ansatte i mange bedrifter har nå vært på hjemmekontor i mange måneder. Det finnes derfor mye kunnskap allerede om hva som fungerer og ikke. Kontorets rolle i fremtiden vil først og fremst være nødvendig for å løse oppgavene som har vært problematiske. Oppgaver som er enkle å gjøre på hjemmekontor, bør fortsatt kunne gjøres på distanse også etter pandemien. Forvent at en stor andel av dine ansatte vil fortsette å jobbe eksternt, også i fremtiden.
 2. Gjør beregningen - men ikke regn med at alle kostnader reduseres
  Mindre lokaler betyr åpenbart mindre kostnader. Men på sikt bør du ikke se distansearbeid som en besparelse. Du må gjøre investeringer og bygge bedriftskulturen på nye måter og å ta hånd om dine ansatte minst like godt på avstand som på kontoret.
 3. Distansearbeid betyr ikke bare hjemme
  Allerede før pandemien var det mange gründere og frilansere som jobbet fra såkalte coworking lokaler. Men for mange selskaper er det helt utenkelig å la ansatte jobbe fra åpne wifi-nettverk. Vi tror derfor på en hybrid, der bedrifter abonnerer på sine egne flater med egne adgangskontrollsystemer og krypterte løsninger for datakommunikasjon i tråd med selskapenes sentrale sikkerhetskrav.
 4. Tiltrekk talenter fra hele verden
  I dag er bedriftens muligheter for å rekruttere ofte begrenset av geografi. I de store byene kan levekostnadene være høye, og mange ønsker å bo i distriktene. For selskaper ute i distriktene kan det være vanskelig å tiltrekke seg talenter og få de til å flytte til en mindre by. Disse hindringene kan det bli færre av nå som flere likevel jobber fra distanse.
 5. En ny ledermåte
  Med ansatte som jobber på ulike plasser blir det enda viktigere enn tidligere å være tydelig på mål. Ledere må hjelpe ansatte med å lede seg selv og vite hvordan de kan nå de målene som selskapet setter. Dette betyr større ansvar for den enkelte, men også for ledere som må sikre en tydelighet, struktur og klare mål.

Tilbake til listen