Hvordan vi jobber

Sodexo ble grunnlagt i 1966 av Pierre Bellon. I dag har vi mer enn 460 000 medarbeidere over hele verden. Selskapets utvikling bygger på felles grunnprinsipper som forener oss og som gir Sodexo sin unike personlighet. Våre grunnprinsipper formidles gjennom våre felles verdier og etiske prinsipper. Les mer om våre grunnprinsipper.

Fra Sodexo ble grunnlagt har vi drevet vår virksomhet i tråd med FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og fulgt prinsippene i International Labor Organization (den internasjonale arbeidsorganisasjonen).  Lokale myndigheter har hovedansvaret for å fremme, respektere og beskytte menneskerettighetene. Sodexo er et internasjonalt selskap som opererer i 80 land og vi tar ansvar for å fremme og garantere for menneskerettigheter som angis i FN`s deklarasjon om menneskerettigheter.

HMS-btp_525x165.jpg

Sodexo følger prinsippene:

  • Verdenserklæringen om menneskerettighetene
  • Treparts prinsipperklæring til den internasjonale arbeidsorganisasjonen
  • FNs Global Compact for menneskerettigheter