Mangfold og inkludering

Som markedsleder innen Quality of Life services er Sodexo forpliktet til å gi alle våre medarbeidere de beste forutsetninger på arbeidet, uavhengig av alder, kjønn, nasjonalitet, kultur eller personlighet. Derfor er arbeid med mangfold og inkludering en viktig del av vår kultur og en del av vår strategi for å vokse.

Samfunnsansvarsrapport 2018

Rapport 2018