Betydningen av sosiale relasjoner på arbeidsplassen

04. november 2020

Korona-pandemien har hatt en stor innvirkning på hvordan vi lever livene våre, og omgås andre mennesker. De inngripende smittetiltakene har også endret måten vi jobber på, men vi ser at ansatte har vist stor evne til å tilpasse seg nye måter og jobbe på.

Betydningen av sosiale relasjoner på arbeidsplassen

Sosiale relasjoner på arbeidsplassen

Da landet stengte ned i mars opplevde mange at isolasjon og usikkerhet ble en mental eller fysisk påkjenning i større eller mindre grad.  Selv om vi gradvis har begynt å komme tilbake til arbeidsplassene igjen så er vi mer hjemme enn tidligere. Mange opplever de positive sidene ved å jobbe hjemmefra, man er mer produktiv samtidig som man får mer tid til overs når man slipper å bruke tid på reise. På den annen side så medfører dette også at noen føler seg isolert og at man har mistet en følelse av tilhørighet til arbeidsfellesskapet og kollegaene sine. Dette har konsekvenser som man som arbeidsgiver må ta på alvor.

Den største verdien ved en arbeidsplass ligger i hvordan samspillet mellom mennesker skaper en merverdi. Selv med tilgang til teknologi, digitale møter og at vi hele tiden er koblet på, så er det ingen erstatning for fysisk tilstedeværelse. Vår kreativitet, tillit og empati er tett koblet med menneskelig kontakt, det er et produkt av menneskelig evolusjon og vårt iboende behov for å være en del av en gruppe.

Ansatte forteller at de har følt på en ny energi og giv etter at man igjen fikk muligheten til å dra på kontoret igjen og møte kollegaer og kunder. Å treffe andre mennesker i det daglige er noe vi tidligere har tatt for gitt, og vi innser nå hvilken kraft som ligger i sosiale relasjoner. Samarbeid, relasjoner og personlige møter gjør noe med vår prestasjon, vårt humør og livskvalitet. 

På en arbeidsplass jobber vi med ulike mennesker med ulik grad av ferdigheter og kompetanse. Det er gjerne da innovasjoner og kreativitet oppstår. Når pandemien har sendt oss hjem, hvordan skal vi da fortsette å innovere og være kreative for å finne gode løsninger for fremtiden?

Vis de ansatte at du bryr deg

En fysisk arbeidsplass er viktig for å ivareta menneskelige behov som å føle tilhørighet til en gruppe og utrette noe meningsfylt. Mange arbeidsgivere har allerede forstått det ansvaret de har for å sikre et trygt miljø og støtte til hver ansatt. Det er mange måter og ulike tiltak man kan gjøre for å støtte medarbeiderne. . Man kan gi en «ta vare på-pakke» med munnbind, hånddesinfeksjon og en personlig vannflaske for eksempel. Det er en enkel, men effektiv måte å hjelpe ansatte til å føle seg komfortable. Dette forsterker inntrykket om at det er trygt å vende tilbake til arbeidsplassen. Ønsker man å gjøre enda mer kan en Safety Ambassadør som ivaretar de ansatte og deres sikkerhet være aktuelt. 

Julebord er for mange bedrifter en viktig del av kulturen på arbeidsplassen. Det tradisjonelle julebordet vil vi ikke ha i år, men det finnes fremdeles muligheter for å møtes eller gi de ansatte en oppmerksomhet i jula. 

Våre tjenester innen Rise with Sodexo skal bidra til å støtte våre kunder med å ivareta de sosiale relasjonene mellom ansatte, i en tid der vi ikke kan jobbe eller møtes som vanlig. Les mer om Rise with Sodexo eller snakk med oss for å finne ut hvordan vi kan bistå. 

Deler av denne artikkelen er skrevet av Sunil Nayak, CEO, Corporate Services Worldwide for Sodexo. 
 

Tilbake til listen