Derfor bør du prioritere emosjonell intelligens på arbeidsplassen

19. november 2018

Hvorfor reagerer vi som vi gjør? Vi har alle godt av å forstå og håndtere følelsene våre. Mennesker med høy emosjonell intelligens kjennetegnes ved at de kan gjenkjenne og regulere følelsene sine. Det er en uvurderlig evne på arbeidsplassen.

Derfor bør du prioritere emosjonell intelligens på arbeidsplassen

Emosjonell intelligens

Emosjonell intelligens er definert som evnen til å gjenkjenne, forstå og håndtere egne følelser, samt påvirke følelsene til andre. Mange anser dette som en fin egenskap å ha, men det er ikke et krav i jobbsammenheng. Dette vil endre seg i fremtiden, skal vi tro World Economic Forum. De mener at emosjonell intelligens og sosiale ferdigheter vil være mer ettertraktet enn smale tekniske ferdigheter i nær fremtid. Ja, faktisk så mye som én tredjedel av kjerneferdighetene.

Økt selvinnsikt synes på bunnlinjen

Det å prioritere emosjonell intelligens kan kanskje virke som bortkastet tid. Ifølge undersøkelsene til David Zes og Dana Landis kunne ikke dette vært lengre unna sannheten. De kom frem til at selvbevissthet vises direkte på bunnlinjen, og at bedrifter styrt av ledere med høy emosjonell intelligens gjør det bedre enn andre.

Analysen gjennomført av Zes og Landis viste at virksomheter som gjorde det dårlig, hadde 20 prosent flere «blind spots» enn finansielt sterke selskaper. I tillegg var de 79 prosent mer tilbøyelig til å ha lav total selvbevissthet. Tallenes tale er altså klar i denne undersøkelsen – bedrifter med selvbevisste ansatte overgikk bedrifter med lavere andel ansatte med høy emosjonell intelligens.

Økt produktivitet og trivsel på arbeidsplassen

Emosjonell intelligens og selvinnsikt er sagt å forbedre livskvalitet, relasjoner, selvopplevelse og ytelse på jobben. Lykkelige mennesker yter rett og slett bedre, i tillegg til at de er med på å inspirere andre. Fra et lederperspektiv er dette nyttig i jobbhverdagen, da mennesker som innehar disse egenskapene er bedre utstyrt til å lede og inspirere andre rundt seg.

Man skal heller ikke kimse av et godt arbeidsmiljø og sunne relasjoner på arbeidsplassen. Emosjonell intelligens styrker relasjoner, og en undersøkelse utført av SHRM viser at 77 prosent av deltakerne mente relasjoner til kolleger var det viktigste bidraget til tilfredsstillelse på jobb.

Emosjonell intelligens kan læres

For mange er emosjonell intelligens et naturtalent. Slik er det ikke for alle, men heldigvis er dette noe man kan trene på. Som bedrift er det mange steg du kan ta for å øke den kollektive emosjonelle intelligensen hos de ansatte.

  • Opplæring: Opplæringsprogrammer som er spesielt rettet mot emosjonell intelligens kan oppnå en forbedring på 70 prosent.
  • HR-strategier og programmer: Framtidstenkende bedrifter reflekterer over de ansattes fundamentale motivasjon for å kunne skape verdi. Dette kan innebære alt fra velværeprogrammer og strategier for anerkjennelse og belønning.
  • Tjenester og goder: Det som tilbys av tjenester og goder på arbeidsplassen kan skape en emosjonell kobling, ikke bare ved at behovene til de ansatte dekkes, men også gjennom hvordan tilbudene leveres.
  • Det konstruerte miljø: Ved å støtte de ansattes kognitive, estetiske og selvrealiserende behov, kan man skape et miljø som fokuserer på å støtte og inspirere mennesker til å yte best mulig.

Så ... hvor bør organisasjonen starte? Kartlegging er et viktig steg når man skal jobbe mot høyere emosjonell intelligens. Verktøy som Sodexos Personix™ kan gi arbeidsgivere en bedre forståelse av medarbeidernes behov, og dermed utvikle de rette løsningene for akkurat deres bedrift.

Slike initiativer kan hjelpe bedrifter med å gi de ansatte en følelse av at deres emosjonelle behov blir forstått, verdsatt og møtt. De kan oppdage hva som motiverer de ansatte, og finne måter man kan forbedre arbeidsplassen på. Dette vil til syvende og sist optimalisere ytelsen til organisasjonen.

Interessert i å lære mer om arbeidsplasstrender?

I en ny rapport beskriver Sodexo hvilke faktorer som vil prege fremtidens arbeidsplass. I rapporten finner man svarene på hvordan man skal tilrettelegge arbeidsplassen på en måte som øker medarbeidertilfredsheten og mulighetene for at din virksomhet skal lykkes også i fremtiden. 

Oppdag Global Workplace Trends 2018 >

Tilbake til listen