Engasjer de ansatte i arbeidet mot en bærekraftig utvikling

14. november 2018

Mange bedrifter glemmer de ansatte i bærekraftarbeidet, og mister med det en viktig ressurs og bidragsyter. Ved å engasjere de ansatte i arbeidet mot et felles mål som gagner alle, vil virksomheten styrkes innenfra og dermed nå målene raskere.

Engasjer de ansatte i arbeidet mot en bærekraftig utvikling

Samfunnsansvar og ansatte

Samfunnsansvar er ikke lenger et valg bedrifter tar, men et krav fra både ansatte og samfunnet. FNs bærekraftsmål og ratifiseringen av Paris-avtalen for klimaendring har endret landskapet, og framtidsrettede selskaper er allerede i gang med arbeidet for å møte målene for en bærekraftig utvikling.

En undervurdert, men viktig alliert

En undersøkelse fra 2017 viser at 60 % av selskapene i USA med omsetning over 1 milliard dollar, er i gang med å utarbeide en strategi for bærekraftig utvikling. I en relativt ny undersøkelse fra konsulentselskapet Corporate Citizenship, sier 40 % av bedriftene som ble spurt at de har som mål å oppnå minst ett av de 17 bærekraftsmålene til FN.

Når virksomheter blir oppmerksomme på forpliktelsene og samfunnsansvaret de har i arbeidet mot en bærekraftig utvikling, støter de ofte på en kraftig, men ofte undervurdert alliert: De ansatte. De ansatte tar med seg sine egne verdier på jobb, og ønsker å videreføre disse til bedriften. En undersøkelse gjort av Cone Communications Millennial Employee Engagement i 2016, viser at det er mange gode grunner til å inkludere de ansatte i initiativer relatert til bedriftens samfunnsansvar:

  • 88 % ønsker å vite og forstå hva ledelsens forpliktelser er.
  • 85 % ønsker å ha mulighet til å hjelpe bedriften med å nå sine bærekraftsmål.
  • 89 % ønsker å gi tilbakemelding, samt komme med idéer og løsninger som kan forbedre bedriftens innsats innen bærekraft.

En aktiv rolle skaper engasjement

Når en bedrift utnytter de ansattes ønske om å ta en aktiv rolle i arbeidet mot en bærekraftig utvikling, frigjøres de ansattes potensial. Det vil skape engasjement og entusiasme, samt oppmuntre til å fungere som merkeambassadører i egne lokalsamfunn. Sluttresultatet er en dypere integrasjon av bærekraftsarbeidet i hele organisasjonen. Dette kan gi de ansatte innflytelse, samt forbedre deres livskvalitet både på og utenfor jobben.

Pedro Tarak, en av grunnleggerne av konsulentselskapet Emprendia som fokuserer på kommunikasjon og strategi relatert til bærekraft, sier de ansatte er en uvurderlig brikke i arbeidet mot bærekraft. Han mener at bedriftsledere må lytte til de ansstte, fordi de ofte er av den oppfatning at virksomhetens bidrag i samfunnet er mer enn kun å tjene penger.

Den nye standarden innen konkurranse er rett og slett ikke lenger å være den beste i verden, men den beste for verden, forklarer Tarak. En uttalelse som virksomheter burde ta til seg, og virkelig reflektere over i arbeidet mot en bærekraftig fremtid. 

Interessert i å lære mer om arbeidsplasstrender?

I en ny rapport beskriver Sodexo hvilke faktorer som vil prege fremtidens arbeidsplass. I rapporten finner man svarene på hvordan man skal tilrettelegge arbeidsplassen på en måte som øker medarbeidertilfredsheten og mulighetene for at din virksomhet skal lykkes også i fremtiden. 

Oppdag Global Workplace Trends 2018 >

Les mer om Sodexos bærekraftsarbeid >

Tilbake til listen