HCM: Nøkkelen til en produktiv og kostnadseffektiv arbeidsplass

06. september 2018

Hva om det gikk an å utnytte hver enkelt ansatts fulle potensial? Human Capital Management 3.0 (HCM) er strategien som både ledelse og ansatte drar nytte av – og som binder dem sammen på vei mot felles mål og ambisjoner.

HCM: Nøkkelen til en produktiv og kostnadseffektiv arbeidsplass

Human Capital Management

De fleste har et begrep om hva HR er, og mange bedrifter har et årsverk eller en egen avdeling viet til administrasjon av de ansatte. Hva HCM er derimot, er ikke alle like godt kjent med. Kort forklart er HCM en strategi som forvalter de ulike ressursene på arbeidsplassen. Dette omfatter også HR.

Strategien ble utviklet på slutten av 90-tallet, da en hel verden sto på dørstokken til en forrykende teknologisk fremtid. Målet var, og er, å utnytte de ansattes potensiale til det fulle, på en måte som gagner både arbeidstakere og -giver.

De ansatte er arbeidsplassens største verdi

Selve kjernen i HCM-modellen er at det mest verdifulle på arbeidsplassen er de ansatte. Den sentrale idéen er at strategien bidrar til økt produktivitet – ikke bare på arbeidsplassen, men også på fritiden. Bret Starr, grunnleggeren av mediebyrået The Starr Conspiracy, er ekspert på HCM og peker på at denne strategien øker følelsen av tilhørighet blant de ansatte. I neste rekke styrkes opplevelsen av å realisere seg selv.

I takt med den teknologiske utviklingen, har ikke HCM sittet på bakbeina. Ifølge Mia Mends i Sodexo er teknologi selve fundamentet for helhetlige HR-løsninger. Dette bidrar til å skape integrerte brukeropplevelser. Det er viktig å påpeke at HCM ikke er en løsning som passer for alle; en vellykket strategi må tilpasses og tilrettelegges ut fra behovet til hver enkelt ansatt.

Les også: Hvordan lykkes i dagens delingsøkonomi?

Økt forståelse av de ansatte

Når vi i løpet av en uke tilbringer i snitt 40 % (medregnet helg) av vår våkne tid på arbeidsplassen, sier det seg selv at en tilrettelagt arbeidsplass er en vellykket arbeidsplass. Derfor er et av de viktigste prinsippene bak HCM 3.0 å forstå hvordan de ansatte opplever og engasjerer seg i sin arbeidshverdag.

Strategien tilrettelegger at arbeidsgiver får innsikt i hva de ansatte tenker, føler og har behov for, i absolutt alle ledd. Effektive HCM 3.0-strategier fokuserer på fem kritiske punkter:

  • Anerkjennelse – Belønninger levert via HCM gir ikke bare bedre resultater. Det kan også bidra til god atferd og en positiv innvirkning på fellesskapet.
  • Læring – Dynamisk, autonom mikrolæring og spillaktig læring bidrar til at HCM-løsninger retter seg mot de ansattes ønske om en aktiv rolle i opplæringen.
  • Helse og velvære – Velutviklede HCM-plattformer lar de ansatte tilpasse sin egen arbeidshverdag. De kan også omfatte coaching, trimgrupper og helse- og velværeapper. 
  • Samfunnsengasjement – HCM-løsninger kan knytte de ansatte til en bredere sosial gruppe og blande arbeid og privatliv på en måte som kan øke engasjementet deres.
  • Undersøkelser og analyser – De sammenhengende løsningene for resultatstyring i HCM 3.0 gir arbeidsgivere et helhetlig bilde av arbeidsplassen, noe som i sin tur bidrar til økt forståelse.

Vinn-vinn-situasjon begge veier

For å oppsummere, kan vi si at teknologiverktøyene som brukes i HCM 3.0 bidrar til at de ansatte føler seg knyttet til arbeidsstedet, kollegaene og lokalsamfunnet. Dette er ikke bare viktig for effektiviteten, men for å sikre langvarige ansettelser, lavt sykefravær og godt samhold. Det er en vinn-vinn-situasjon for alle parter.

Interessert i å lære mer om arbeidsplasstrender?

I en ny rapport beskriver Sodexo hvilke faktorer som vil prege fremtidens arbeidsplass. I rapporten finner man svarene på hvordan man skal tilrettelegge arbeidsplassen på en måte som øker medarbeidertilfredsheten og mulighetene for at din virksomhet skal lykkes også i fremtiden. 

Oppdag Global Workplace Trends 2018 >

Tilbake til listen