Skal du lykkes i fremtiden må du øke livskvaliteten for dine ansatte

10. november 2017

I mange år har vi snakket om hvor viktig det er med balanse mellom jobb og fritid. I virkeligheten opplever mange at det ikke er et klart skille mellom arbeidstid og privatliv. Vi er koblet på jobb også i fritiden. Det er på tide at vi slutter å snakke om balanse mellom jobb og fritid, og heller snakker om hvordan vi som arbeidsgivere skal bidra til å øke medarbeidernes livskvalitet.

Skal du lykkes i fremtiden må du øke livskvaliteten for dine ansatte

Arbeidslivet har endret seg. Teknologien har gjort at det er veldig enkelt å logge seg på jobb ved hjelp av mobiltelefon, nettbrett og PC. Vi mottar informasjon hele tiden, over alt hvor vi befinner oss og det har en innvirkning på hvordan vi lever og arbeider. For mange er 9 til 17-jobben et tilbakelagt kapittel. Og bedrifter må i større grad tilpasse seg nye krav og forventinger fra de ansatte.

Les også: Trender på arbeidsplassen

I lengre tid har bedrifter tilbudt fleksibel arbeidstid og muligheter for å jobbe hjemme. Det er for mange en viktig faktor som har en innvirkning på vår trivsel på jobb, og mange er avhengig av det for å få hverdagen til å gå opp. Men det er bare en liten del av det som spiller inn på vår trivsel og produktivitet. Mange bedrifter innser nå at man må tilby mer enn fleksibel arbeidstid og hjemmekontor, for å kunne tiltrekke seg og beholde de beste medarbeiderne. Disse bedriftene har forstått at må tenke bredere og se hva som kan gjøres for å gi en bedre livskvalitet for sine medarbeidere. Endringer i samfunnet, økonomien, miljøet og teknologi har en innvirkning på livene våre og vi kan bruke det for å bedre livskvaliteten.

I Sodexo jobber vi med bedrifter som er engasjerte, ansvarlige og ønsker å forbedre livskvaliteten for sine medarbeidere. Studier innen arbeidsplasstrender viser at faktorer som det fysiske arbeidsmiljøet, treningstilbud, mattilbud og bedriftens verdier og samfunnsengasjement blir stadig viktigere, og faktisk av større betydning enn lønn. Vi tror at livskvalitet vil være en viktig faktor som driver medarbeiderengasjementet i fremtiden. For å si det enkelt så vil en investering i tiltak som fremmer livskvalitet bidra til å bedre bedriftens resultater, enten det er kundetilfredshet, effektivitet, økt salg eller rykte.

Trening i arbeidstiden og renhold hjemme

Hva kan du gjøre for å sikre at du har tilfredse medarbeidere som leverer gode resultater? Det gjør du ved å tenke bredere på alt som kan bidra til et enklere liv for medarbeiderne. Det kan være mer fleksible arbeidstider for småbarnsforeldre, gratis medlemskap på treningssenter, mulighet for å trene i arbeidstiden, renhold i hjemmet, sunn mat i lunsjen eller ferdige middager å ta med hjem til familien. Det kan også være skreddersydde kurs eller coaching for å utvikle medarbeiderne på det personlige plan.

For å lykkes som selskap i dag må du ha en genuin interesse for medarbeiderne og et ønske om å forbedre deres livskvalitet. De som klarer det vil tiltrekke seg de beste medarbeiderne, være ledende i sin bransje og drive utviklingen i fremtiden.

Tilbake til listen