Tilbyr norskkurs for ansatte

11. juli 2016

Å lære seg et nytt språk i voksen alder kan være både vanskelig, tidkrevende og kostbart. Et felles språk er like fullt en nødvendighet for å kunne delta i det norske samfunnet, både på jobb og i privatlivet. Sodexo ønsker dermed å senke terskelen og legge til rette for at flere av våre ansatte gis muligheten til å øke sin norskspråklige kompetanse.

Tilbyr norskkurs for ansatte

Gjennom vårt samarbeid med HERO - kompetanse tilbyr Sodexo norskkurs for de ansatte, kostnadsfritt og delvis innenfor  arbeidstiden. Målsettingen er å bidra aktivt til at minoritetsspråklige skal tilegne seg konkret kompetanse og en god forståelse for den kulturelle konteksten som er nødvendig for å sikre en varig integrasjon på det norske arbeidsmarkedet. Det er et sterkt fokus på å skape helhetlige undervisningsopplegg, hvor vi støtter kursdeltakerne i å virkeliggjøre sitt potensiale gjennom veiledning, bevisstgjøring på egne evner og muligheter, og selvfølgelig gjennom konkret kompetanseheving. Hver onsdag kommer 8 Sodexo-ansatte til Sodexo sitt hovedkontoret for å gå på norskkurs. I 21 uker terpes det på norsk grammatikk, ord og uttale. Deltakerne har ulik bakgrunn og jobber på ulike prosjekter for Sodexo. De har allikevel det til felles at de har kommet til Norge, jobber for Sodexo og ønsker å lære mer norsk. De fleste snakker norsk på arbeidsplassen, men på kurset gis de anledning til å gå mer i dybden.

Lågånd

Det er en godt sammensveiset gjeng vi møter en onsdag ettermiddag. Denne ettermiddagen bruker de kort for å øve seg på setningsoppbygging. Tonen er god og her er det ingen som er redde for å dumme seg ut. Det er en kultur for å lære og takhøyden er stor. Ingen ler av hverandre, men støtter hverandre når ordene mangler eller kommer ut feil. Det er utfordrende å lære et nytt språk, og særlig når du gjør det ved siden av en fulltidsjobb og familieliv. Kursdeltakerne får lekser hver uke og det må øves på gloser og grammatikk. Noen har begynt å se på barne- tv med barna, der snakker de et tydelig språk som er enklere å forstå. Og som en bonus får de verdifull familietid.

Samarbeidet fortsetter

Samarbeidet med HERO Kompetanse fortsetter inn i 2016, hvor nye 20 Sodexoansatte vil styrke sine norskkunnskaper. Kursene vil gå over 50 uker.

Tilbake til listen