Tingenes internett – et naturlig del av fremtidens arbeidsplass?

02. oktober 2018

Smarttelefoner, smartklokker, smarte høyttalere og listen fortsetter. Verden rundt oss blir stadig smartere. Når alle disse elektroniske enhetene samles under én fane, brukes uttrykket «tingenes internett» – en fellesbetegnelse oppfunnet på nettopp internett.

Tingenes internett – et naturlig del av fremtidens arbeidsplass?

Internet of things

På mindre enn ett tiår har tingenes internett revolusjonert livene våre. Det er estimert at markedet av smartprodukter vil stå for nesten 12,5 milliarder dollar av den globale økonomien innen 2019.

Det sier seg selv at dette vil påvirke arbeidsplasser over hele verden. Her er tre eksempler på hvordan nye innovasjoner innen tingenes internett kan gi økt effektivitet og trivsel på arbeidsplassen, samt være kostnads- og energibesparende.

Les også: HCM - Nøkkelen til en produktiv og kostnadseffektiv arbeidsplass

1. Sensorer som registrerer aktivitet og temperatur

Glemte du å lukke vinduet på møterommet da du gikk til lunsj? Før du har rukket å si matpakke, har allerede en sensor med «beacon-teknologi» fått med seg at møtet er hevet, og gitt beskjed om at vinduet står på gløtt. Sensoren skaper et helhetlig bilde av arbeidsplassen, slik at du som arbeidsgiver kan forstå dens styrker og svakheter, og tilrettelegge deretter.

Et annet tenkt scenario er tett og varm luft som følge av mange mennesker på ett sted. Sensorer som er koblet til et system for energiadministrasjon, justerer temperaturen i rommet i henhold til hvor mange som befinner seg der. Dette fører til et behagelig inneklima for de ansatte, i tillegg til reduserte strømutgifter. Når man har tilgang til informasjon om arbeidsplassens aktivitet, kan dette forenkle avgjørelser knyttet til vedlikehold, tildeling av faste plasser for de ansatte og lignende.

Et annet aspekt er matsvinn. Stadig flere bedrifter iverksetter diverse matsvinnreduserende tiltak; her føyer beacon-sensoren seg i rekken. Ved å registrere hvem som kommer inn og ut av arbeidsplassen, estimerer den hvor mange lunsjporsjoner kantinen må lage for å mette alle – uten å kaste noe mat.

2. Virtuelle assistenter letter hverdagen

Passer det med en gjennomgang onsdag kl. 13.00? Hva er prisprognosene? Hvem bestiller taxi til i morgen? I løpet av en arbeidsuke skrives, sendes og mottas det et hav av mail som definitivt er viktig, men som likevel er tidstyver. Overlat alt arbeidet du er overkvalifisert til å gjøre til en virtuell assistent for å gjøre arbeidshverdagen enklere.

Både Microsofts Cortana og Amazons Alexa er roboter som kan håndtere alt fra spontane spørsmål til administrative oppgaver, som å sende e-post og planlegge møter. Resultatene er effektivisering og mer tid til det arbeidet som betyr noe.

3. Bærbare sensorer

Bærbare sensorer benyttes allerede i arbeidskrevende industrier for å kartlegge den fysiske helsen til den ansatte. En slik sensor kan for eksempel måle blodtrykk og blodsukker. Dette vil være et hjelpemiddel for arbeidsgiver, som kan legge arbeidsdagen til rette for de ansatte for å forhindre slitasje og skader. I følge magasinet Construction Global vil bærbare smartsensorer bli en obligatorisk del av sikkerhetsutstyret på lik linje med hjelmer og seler i fremtiden.

Selv om tingenes internett inkluderer mange spennende fordeler for arbeidsplassen, vil en vellykket implementering kreve nøye planlegging. Det er også svært viktig at ledelsen er klar i sin kommunikasjon, og besvarer spørsmål om sikkerhet og personvern fra de ansatte.

Det finnes potensielle hindre for at teknologien skal bli akseptert av de ansatte. For å øke interessen og engasjementet rundt et tingenes internett-produkt som skal implementeres på arbeidsplassen, kan det være fordelaktig å informere og kurse de ansatte – samt oppfordre til en åpen dialog. På den måten er de ansatte bedre rustet til å forstå hvordan tingenes internett gir økt komfort og produktivitet, større fleksibilitet og sikkerhet, presisjon og andre forbedringer som til syvende og sist vil gi alle et bedre liv.

Interessert i å lære mer om arbeidsplasstrender?

I en ny rapport beskriver Sodexo hvilke faktorer som vil prege fremtidens arbeidsplass. I rapporten finner man svarene på hvordan man skal tilrettelegge arbeidsplassen på en måte som øker medarbeidertilfredsheten og mulighetene for at din virksomhet skal lykkes også i fremtiden. 

Hvordan lykkes i dagens delingsøkonomi >

Oppdag Global Workplace Trends 2018 >

Tilbake til listen