Trender på arbeidsplassen

21. november 2016

Sodexo har gjort en studie for å se på trender på arbeidsplassen og resultatene kan man lese i Workplace Trend Report 2016. I rapporten beskrives ni store trender som påvirker arbeidsplasser i dag og som vil være fremtredende i årene som kommer. Her kan du lese om to av trendene. Det er trender som gir en ny definisjon til ordet arbeidsplass og som sørger for å bidra til livskvalitet for medarbeiderne.

Trender på arbeidsplassen

Co-work, co-live, co-play

Begrepet «coworking» har blitt et begrep også i Norge den siste tiden. Coworking går ut på at man leier seg et kontor eller en pult sammen med flere andre og sammen utgjør man et fellesskap. Dette konseptet vil tas enda lengre ved å skape små samfunn som kombinerer flere aspekter. Facebook er et av selskapene som gjør nettopp dette. De har store områder tilgjengelig for de ansatte hvor de kan jobbe, trene, sosialisere seg og spise på restaurant. I tiden fremover vil vi se mer av dette og det vil også finnes boliger innenfor disse områdene.

Jobbe der vi bor, bo der vi jobber

Et annet fenomen som har dukket opp blant frilansere i USA er at man en enda større grad kombinerer arbeid og fritid. Det dukker opp landsbyer hvor man finner leiligheter, parker, velværefasiliteter og kontorer i ett. Wework er et «coworking» selskap som har begynt å teste ut en bo-versjon av deres «cowork»-konsept i New York. Dette «co-living» konseptet baserer seg på en tanke om at individer som samhandler døgnet rundt, skaper mer innovasjon og engasjement.

Så hva er fordelene med å jobbe der du sover - og sove der du jobber? Fordelene er at det vil være positivt for å bygge nettverk og sosial interaksjon blant kollegaer, forenkle hverdagen og bidra til å fremme en sunn livsstil ved at de har enkel tilgang til treningssentre, sunn mat og grønne omgivelser.

Trender på arbeidsplassen

Arbeidsplassen for individet

Når vår arbeidshverdag smelter sammen med vårt privatliv vil det i enda større grad bli viktig å designe gode arbeidsmiljø.

Arbeidsgivere bør oppfordre til mer lek for de ansatte. Noe av det mest grunnleggende i livet lærer vi gjennom lek, og på arbeidsplassen vil det også ha positiv innvirkning på medarbeiderne. På arbeidsplassen kan man gjøre dette ved å ha et hockeybord eller bordtennisbord tilgjengelig eller arrangere en stor utfordring for bedriftens ansatte hvor de kan konkurrere om noe. Det gjør at vi omgår våre kollegaer på en måte som bedrer kreativiteten og samarbeidet. En annen trend er yoga og mindfulness hvor bedrifter hjelper de ansatte i et hektisk arbeidsmiljø til å finne en indre ro som kan bidra til at de ansatte tenker klarere og kommuniserer på en tydeligere måte.

Når bedrifter begynner å tilpasse seg de ansattes behov vil vi oppleve at de ansatte tenker på nye måter og de vil forbedre produktiviteten og ytelsen.

Last ned rapport

Originalartikkelen publisert på Quality of Life Observer

 

Tilbake til listen