Nyheter

Samfunnsansvarsrapporten for 2018 er nå lansert

04. april 2019

I samfunnsansvarsrapporten for 2018 har vi samlet en del av de aktiviteter som ble gjennomført forrige år. Inkluderingstiltak, Svanemerket og matsvinn er noe av det du kan lese mer om i rapporten.

Sodexo innleder samarbeid med Moving Mamas

08. mars 2019

Gir man kvinner muligheter vil det gagne samfunnet. Det er grunnen til at Sodexo gjennom vår bærekraftsplan Better Tomorrow 2025 har valgt å fokusere på kvinner for å drive samfunnsendringer. I Norge engasjerer vi oss nå for å få innvandrerkvinner ut i arbeidslivet for å fremme integrering av innvandrere i det norske samfunnet.

Livskvalitet for ansatte offshore

01. mars 2019

Mennesker som jobber offshore lever under helt spesielle forhold og Sodexo har god innsikt i hva som bidrar til deres livskvalitet.

Lokaler for økt medarbeidertilfredshet

08. februar 2019

I begynnelsen av desember flyttet de ansatte ved Sodexos hovedkontor inn i nyoppussede lokaler i Lilleakerbyen i Oslo. Blant de fremste målene med flyttingen er økt medarbeiderengasjement og samspill på tvers av avdelingene.

Sodexo kutter all bruk av engangsplast

04. februar 2019

Som et ledd i å skape en mer bærekraftig fremtid har Sodexo besluttet å fase ut engangsplast. I løpet av 2019 skal plastposer og rørepinner i plast fjernes, og i 2025 kutter vi lokk og matemballasje av plast.

Digitaliserer ik-matsystemet

02. februar 2019

Assisterende kjøkkensjef Petter Christensen og de ansatte i personalrestauranten på Coop sitt hovedkontor har som de første i Sodexo testet ut eSmiley. Nå rulles systemet ut i alle Sodexos personalrestauranter.

En god jul som metter

19. desember 2018

Gjennom vårt mangeårige samarbeid med Kirkens Bymisjon har vi bidratt til flere tusen mette mager. I stedet for å gi julegaver til ansatte og kunder gir vi heller et ekstra beløp til Kirkens Bymisjon.

Markering av renholdernes dag

04. desember 2018

Renholdernes dag markeres første mandag i desember. Og vi benyttet anledningen til å gi våre renholdere ekstra oppmerksomhet denne dagen.

Samfunnsansvarsrapport 2018

Rapport 2018