Nyheter

Nettverk for kvinnelige ledere

03. januar 2018

I Sodexo jobber vi for likestilling og inkludering. Cathrine Menayas og Kristine Espevoll er stolte over å være med i Swift, et nettverk for kvinnelige ledere i Sodexo.

Samfunnsansvarsrapport 2017

Samfunnsansvarsrapport Sodexo