Nyheter

Her er årets team 2017

19. mars 2018

Årets team i Sodexo er en prestisjefylt utmerkelse og nå har vi kåret årets team innen Corporate Services og Energy & Resources som er de segmentene vi har i Norge.

Fra kantine til urban restaurant i Indekshuset

25. januar 2018

Personalrestauranten i Indekshuset har nå blitt pusset opp av gårdeier. I samarbeid med eiendommens forvalter Höegh Eiendom, har vi skapt et samlingspunkt for de ansatte i bygget med nye og moderne løsninger.

Nettverk for kvinnelige ledere

03. januar 2018

I Sodexo jobber vi for likestilling og inkludering. Cathrine Menayas og Kristine Espevoll er stolte over å være med i Swift, et nettverk for kvinnelige ledere i Sodexo.