Årets julegave til inkluderingsarbeid

13. desember 2017

Våre medarbeidere har bestemt at årets julegave skal gå til inkluderingsarbeid.

Årets julegave til inkluderingsarbeid

Det har blitt en tradisjon i Sodexo at vi i stedet for gaver til ansatte, kunder og samarbeidspartnere, gir en pengegave til Kirkens Bymisjon. I år har våre medarbeidere bestemt at disse pengene skal gå til Kirkens Bymisjon sitt arbeid for inkludering og integrering.

Kirkens Bymisjon har egne tiltak for å fremme inkludering og integrering i det norske samfunnet. Et av disse tiltakene er et samarbeidsprosjekt i Groruddalen for flyktninger som skal bosettes i de fire bydelene der. Sodexo har 2 personer fra dette prosjektet i arbeidspraksis hvorav en allerede har blitt tilbudt kontrakt som tilkallingshjelp og vi har en ambisjon om å tilby arbeidspraksis til flere etterhvert.

Prosjektet er et samarbeid og felles løft fra Kirkens Bymisjon, fagpersoner, nettverk, lokalsamfunnet, frivillige og bedrifter for å bedre inkludere bosatte flyktninger i arbeidsliv og lokalsamfunn. Dette er et spennende arbeid som favner vidt og inkluderer mange. Dette prosjektet trenger økonomiske midler for å kunne sikre videre drift, og Sodexos bidrag kommer godt med i denne sammenhengen.

En viktig del av inkluderingsarbeidet er å koble nyankomne flyktninger med andre nordmenn i lokalmiljøet. – Jeg hadde det ikke bra før. Da var jeg alene i Nord-Norge på et asylmottak, men jeg har det veldig bra nå, sier Miliyen (19 år). Hun lager søndagsmiddag sammen med andre unge flyktninger for de eldre på et av Kirkens Bymisjons eldresentre. Samtidig tilbyr de eldre leksehjelp tilbake. – Det er litt som at man er sammen med bestemor og bestefar, sier den unge jenta, som flyktet alene fra Eritrea til Norge og nå er i full gang med skole og norskopplæring.

Vi håper du også setter pris på Sodexos bidrag og vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Sodexo støtter arbeid for inkludering

Tilbake til listen