Årets team i Sodexo er kåret

27. februar 2017

Årets team i Sodexo er en prestisjefylt utmerkelse og nylig kåret vi årets team i Norge.

Årets team i Sodexo er kåret

Årets team i Sodexo er en prestisjefylt utmerkelse og nylig kåret vi årets team innenfor de to virksomhetsområdene vi har i Norge: Corporate Services og Energy & Resources. Blant mange verdige kandidater har en jury plukket ut de to kontraktene som har levert best basert på kriterier som økonomiske resultater, kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet og hvordan de etterlever Sodexos kjerneverdier.

Årets team er en fin måte å anerkjenne våre medarbeidere. Alle Sodexos medarbeidere er på en eller annen måte en del av et team og på alle våre kontrakter er vi avhengige av at teamet fungerer optimalt for at vi skal lykkes. Felles for vinnerteamene er at de har et godt samhold i gruppa, og til tross for utfordringer utenfra så har de lykkes å stå sammen, ta vare på hverandre og jobbe sammen for å oppnå gode resultater.

 

 

Årets team i segmentet Corporate Services: Sodexo-teamet på Coca-Cola European Partners på Lørenskog

Sodexo startet opp FM-kontrakten for Coca-Cola European Partners (CCEP) i 2013. Det er den største FM-kontrakten vi har i Norge, men også en del av en internasjonal avtale. Det er en kompleks kontrakt med mange tjenester. Teamet leverer gode resultater, har et godt samarbeid med underleverandører og ikke minst et godt arbeidsmiljø hvor alle bryr seg om hverandre.

Årets team på Coca-Cola

Årets team i segmentet Energy & Resources: Sodexo-teamet på riggen West Linus (Conoco Philips)

Teamet leverer gode resultater til tross for at de har vært gjennom en krevende periode de to siste årene. Olje- og gassindustrien i Norge er inne i en negativ periode og Sodexo har nedbemannet store deler av arbeidsstyrken som en følge av at plattformer går i opplag. West Linus er også berørt av nedbemanninger, men til tross for store utskiftninger i personellet har de klart å levere veldig gode resultater og kundetilfredsheten er høy.

Årets rigg

Vi gratulerer alle som jobber på disse fantastiske teamene!

 

Tilbake til listen