Digitalt hjelpemiddel revolusjonerer renholdet

09. desember 2019

Renholdsarbeid er ikke lenger slik det var. Nå gjør digitale verktøy hverdagen smartere.

Digitalt hjelpemiddel revolusjonerer renholdet

Clean pilot DNB

Med CleanPilot har renholderne sitt eget nettbrett. Med få tastetrykk får de enkelt tilgang sitt eget område og arbeidsplan, tegningsbaserte planer for renholdet, chatte-funksjon, muligheter for videokonferanse og å sende bilder. Kunden kan på sin side følge status, leveranser, gi feedback, se rapporter med mer. 

I september begynte Sodexos renholdere i DNB å bruke nettbrett på jobben. 

Irene Nazareno, Sodexos renholdsleder hos DNB, savner ikke den «gamle» tiden uten nettbrettløsningen.

– Både renholderne, kunden og jeg som leder har en mer oversiktlig hverdag nå. Hele prosessen og kommunikasjonen mellom alle parter er utvilsomt blitt mer effektiv, sier Nazareno.

Fordel for alle parter

Det digitale hjelpemiddelet CleanPilot åpner helt nye muligheter på tvers av språkbarrierer og avstander. Det er en fordel for både renholderne, leverandøren og kunden, som enkelt kan kommunisere med hverandre og holde oversikt over rommene som skal vaskes.

Med få tastetrykk får renholderne enkelt tilgang til sitt eget område og arbeidsplan, tegningsbaserte planer for renholdet, chat-funksjon, muligheter for videokonferanse og å sende bilder. Kunden kan på sin side følge status, leveranser, gi feedback, se rapporter med mer. 

Bryter barrierer

Mange av renholderne er flerspråklige og har norsk som andrespråk. Det gjør det digitale verktøyet ekstra nyttig.

– Et bilde forteller mer enn ord, spesielt hvis man ikke er stødig i norsk. Når det oppdages avvik, for eksempel et tett toalett eller en teknisk feil, kan renholderne melde fra i form av bilder eller tekst direkte til den som er ansvarlig. At det er så enkelt og brukervennlig for alle er en stor fordel, sier Nazareno, som i dag kan prioritere andre oppgaver enn å stadig følge opp på telefon. 

Det er kjærkomment i en hektisk hverdag.

– Vi er heldige som jobber i den moderne tiden vi er inne i nå, der digitale verktøy kan hjelpe oss. Ikke minst er det en stor fordel at de ansatte føler seg stolte og kjenner mestringsfølelse over å bruke dette i jobbsammenheng. Nettbrettet er blitt en del av renholderens identitet, sier Nazareno.

Tilbake til listen