Halverer bruken av plasthansker innen 2019

06. desember 2019

Sodexo styrker sin klimastrategi ytterlige og kutter all unødig bruk av plasthansker innen renhold.

Halverer bruken av plasthansker innen 2019

Sodexo kutter unødig bruk av plasthansker

HALVERER BRUKEN: Hvert eneste år havner over åtte millioner tonn plast i havet. Som et av verdens mest bærekraftige selskaper tar Sodexo nå ytterlige grep for å verne om miljøet. Innen 2019 halverer selskapet bruken av engangshansker.

Sodexo er bransjeledende når det kommer til klimatiltak og bærekraft, og har satt i gang flere tiltak for å spare miljøet. Å halvere bruken av engangshansker er ett av dem. 

Nå kutter Sodexo all unødig bruk av plasthansker innen renhold med 50 %. Målet skal nås før utgangen av 2019. 

– Plastforsøpling er blitt et stort miljøproblem som vi ønsker å gjøre noe med. Derfor er det viktig for å oss å sette fokus på bruk av engangshansker, sier District Manager Clean, Kristine Espevoll, i Sodexo.

Hun understreker at det konkrete målet er fullt realistisk. Bevisstgjøringen rundt hanskebruk har vært et fokus blant Sodexos renholdere i lang tid, og bruken er allerede kraftig redusert. 

Nedbrytbar

Tidligere innebar det tradisjonelle renholdet en ustrakt bruk av kjemikalier. Slik er det ikke lenger. 

– Vi utfører et tørt renhold ute på våre lokasjoner. I det daglige er det derfor bare behov for å bruke hansker til sanitært renhold, sier Espevoll. 

Det beste alternativet er helt enkelt å være nøye med håndhygienen. I de tilfellene der hansker er nødvendig, som ved sår på hendene og ved vask av sanitærrom, vil disse hanskene være biologisk nedbrytbare. 

– Den miljøvennlige typen fra Boss Europe, som vi nå erstatter alle hanskene med, brytes ned raskt og er komposterbar, sier Espevoll.

Forsterker klimastrategien

Sodexo har et stort engasjement for å styrke sin klimastrategi, ta samfunnsansvar og drive en bærekraftig virksomhet.

I flere år har selskapet forpliktet seg overfor FNs bærekraftsmål i tråd med selskapets eget veikart for bærekraftig utvikling, Better Tomorrow 2025. Veikartet Better Tomorrow 2025 består av ni forpliktelser som er i tråd med FNs bærekraftsmål. 

Som et av verdens mest bærekraftige selskaper med uttalt klimastrategi, følger Sodexo disse forpliktelsene tett.
 

Tilbake til listen