Her er årets team 2017

19. mars 2018

Årets team i Sodexo er en prestisjefylt utmerkelse og nå har vi kåret årets team innen Corporate Services og Energy & Resources som er de segmentene vi har i Norge.

Her er årets team 2017

Etter å ha fått en presentasjon av finalistene har juryen plukket ut de to kontraktene som har levert best basert på kriterier som økonomiske resultater, kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet og hvordan de etterlever Sodexos verdier og etiske prinsipper.

Årets team er en fin måte å anerkjenne våre medarbeidere. Alle Sodexos medarbeidere er på en eller annen måte en del av et team og på alle våre kontrakter er vi avhengige av at teamet fungerer optimalt for at vi skal lykkes. Felles for vinnerteamene er at de har et godt samhold i gruppa, de står sammen i tykt og tynt, tar vare på hverandre og jobber sammen for å oppnå gode resultater.

Årets team i segmentet Corporate Services: Sodexo-teamet på Indekshuset i Oslo

Årets team Indekshuset

Sodexo har hatt denne kontrakten siden 1992. En av tingene som juryen la merke til var den enorme lojaliteten til hverandre og til Sodexo som dette teamet har. Til sammen har de seks medarbeiderne i teamet jobbet i Sodexo i 86 år og de tre mest trofaste har vært i Indekshuset i henholdsvis 18, 15 og 9 år. Kvaliteten på det som serveres i personalrestauranten er veldig høy, og tilbakemeldingene fra kundene er alltid positive.

I 2017 ble kontrakten reforhandlet for fem nye år og teamet var svært avgjørende for at vi lyktes med det. Etter at den nye avtalen ble inngått har det skjedd store endringer i personalrestauranten og dette har teamet håndtert på en utmerket måte.

Årets rigg i segmentet Energy & Resources: Gyda

Årets team Gyda

Noe av det som gjør leveranse av mat og renhold innenfor segmentet Energy & Resources spesielt, er at man befinner seg på samme sted som kundene 24 timer i døgnet, langt ute i Nordsjøen. Atmosfæren og stemningen i byssa er helt avgjørende for at våre kunder skal være fornøyd med tjenestene Sodexo leverer. Arbeidsmiljøet på plattformen Gyda er særdeles bra, det er et sterkt samhold og både faste ansatte og vikarer blir godt ivaretatt.

Sodexo-teamet på Gyda har hatt ekstra mye forventninger og høye krav til effektivitet og arbeidsutførelse i en periode med store endringer om bord, og det har de taklet på en veldig god måte.

Vi gratulerer alle som er en del av disse teamene med utmerkelsen Årets team 2017!

Tilbake til listen