Hjelper flyktninger ut i arbeid

02. juli 2018

Sodexo er med i et inkluderingsprosjekt hvor flyktninger får prøve seg i arbeid. Målet er at de skal bli integrert i samfunnet og på sikt få seg en jobb.

Hjelper flyktninger ut i arbeid

Sodexo hjelper flyktninger i arbeid

‒ Jeg har blitt godt tatt imot i Sodexo og har lært mye, sier Ahmed Yasin Osman.

Han er flyktning fra Eritrea og har vært utplassert i Sodexo i tre måneder som renholdsmedarbeider i forbindelse med inkluderingsprosjektet som Sodexo er en del av. Sodexo samarbeider med Kirkens Bymisjon og NAV Grorud om å la flyktninger som trenger hjelp til å integrere seg få praksisplass i en kortere periode. På denne måten får de prøve seg i en jobb, lære språket og sosialisere seg med andre. Dette er et viktig integreringstiltak.

Driftsleder Cecilie Haaland i Sodexo har hatt ansvaret for å følge opp Ahmed i samarbeid med NAV, i tillegg har hun lagt til rette for å finne teamledere som kan følge ham opp i det daglige.

‒ Vi tar inn de som er interessert i å lære mer om renhold. Vi har først et intervju med de aktuelle kandidatene, deretter får de prøve seg litt to dager i uka. Det som er viktig er at de stiller på jobb, er punktlige og lærevillige. Under hele prosjektet har vi tett samarbeid med NAV, forteller Haaland.

Hun sier at prosjektet går primært over tre måneder per person, men det kan forlenges dersom det er hensiktsmessig.

Jobber som vikar

Hun er veldig fornøyd med det arbeidet Ahmed har utført i prosjektperioden.

‒ Det har fungert veldig bra. Han har jobbet nesten 100 prosent etter praksisperioden. Nå er han inne i et vikariat da en av våre ansatte er langtidsykemeldt. Det var en flyktning til som startet samtidig med Ahmed, men for han gikk det ikke like bra. Han møtte ikke opp på jobb og vi måtte avbryte prosjektet i hans tilfelle, sier Haaland.

Disse prosjektmedarbeiderne kommer i tillegg til vanlig bemanning, men Haaland innrømmer at prosjektet kan være litt krevende i starten.

‒ Dette er personer som trenger mye oppfølging. Men etter hvert blir de som regel mer selvgående og kan utføre arbeidsoppgaver uten så tett oppfølging. Det er klart at hvis det er personer som ikke fungerer, så er det en belastning for arbeidsplassen, men om de fungerer er det jo bare vinn- vinn for alle parter. Dette er jo en fin måte for oss til å bli kjent med kandidaten før en eventuell ansettelse i etterkant av prosjektperioden, sier hun.

Hun understreker at kandidatene har fått beskjed på forhånd om at Sodexo ikke har fast jobb å tilby dem, men det er klart om de lykkes i prosjektet har de mulighet til å søke på faste stillinger når prosjektperioden er ferdig.

Viktig å kommunisere

‒ Hvordan gjør dere det med språket, kan kandidatene norsk?

‒ Vi krever at de kan snakke norsk. Det er viktig at vi kan kommunisere med dem. Det er så klart viktig å snakke sakte og tydelig eller omformulere seg om de ikke forstår hva som blir sagt. Vi valgte denne gangen å gå gjennom sikkerhetsopplæringen med tolk, fordi det er så viktig at de forstår alt innholdet, sier hun.

Osman trives godt i Sodexo og håper på sikt at han kan få en fast jobb i bedriften.

‒ Før jeg kom til Norge jobbet jeg som konditor. Drømmen hadde vært å jobbe som konditor her i landet også på sikt, sier han.

Skrevet av: Stine Strandhaug

Tilbake til listen