Lokaler for økt medarbeidertilfredshet

08. februar 2019

I begynnelsen av desember flyttet de ansatte ved Sodexos hovedkontor inn i nyoppussede lokaler i Lilleakerbyen i Oslo. Blant de fremste målene med flyttingen er økt medarbeiderengasjement og samspill på tvers av avdelingene.

Lokaler for økt medarbeidertilfredshet
Sosial sone
Touchdown-område hvor man kan sitte mellom møter eller gjøre enkle oppgaver som å svare e-post

Vi har skapt innbydende og moderne lokaler tilrettelagt for en aktivitetsbasert arbeidsmåte og tatt i bruk nye digitale løsninger. Et viktig mål har vært å skape et utstillingsvindu for tjenester Sodexo leverer og vise vår ekspertise på arbeidsplassutvikling. Men det er også en ambisjon at vi lykkes med å skape en enda mer attraktiv arbeidsplass hvor medarbeiderne opplever at Sodexo investerer i løsninger som bidrar til økt livskvalitet.

Med fokus på livskvalitet

I Sodexo er vi overbevist om at livskvalitet er en avgjørende faktor for medarbeideres effektivitet, prestasjon og trivsel på jobb. Gjennom over 50 års erfaring med å yte service til mennesker har vi identifisert seks områder som virker inn på menneskers livskvalitet.  Dette er områder hvor tjenester Sodexo leverer kan være med å gjøre en forskjell.

I planleggingen av de nye lokalene jobbet vi derfor systematisk med alle de seks områdene:

  • Enkelhet og effektivitet
  • Sosialt samvær
  • Anerkjennelse
  • Fysisk attraktivt miljø
  • Helse og velvære
  • Personlig utvikling

Involvering av de ansatte

Flyttingen innebar en del endringer for de ansatte. Det mest positive var løftet som fulgte med nye lokaler, spennende arkitektoniske og tekniske løsninger, attraktive omgivelser og nærhet til tog, flytog, trikk og buss. I tillegg har vi lagt opp til en bildelingsordning hvor Sodexo el-bil kan bestilles gjennom en app. På den andre siden har mange fått lengre reisevei, det er begrensede parkeringsmuligheter for det mindretall som må kjøre bil og vi har gått fra cellekontor til aktivitetsbasert arbeidsplass uten fast plass og i åpent landskap. For å gjøre overgangen så smidig som mulig og få de ansatte motivert til flyttingen har vi derfor hatt fokus på å involvere alle og gitt de mulighet til å engasjere seg i ulike arbeidsgrupper og prosjekter.

Arbeidsgruppene var knyttet til de seks dimensjonene av livskvalitet. Et eksempel er gruppen som har jobbet med personlig utvikling. De har sørget for at alle ansatte har fått en innføring i aktivitetsbasert arbeidsmåte, de har laget trivselsregler og sørget for opplæring på områder som effektive digitale møter og selvledelse.

Arbeidsgruppene vil fortsette sitt arbeid fremover og det vil sikre utvikling av arbeidsplassen og kontinuerlig fokus på å øke livskvaliteten og medarbeidertilfredsheten på arbeidsplassen.

Personalrestauranten
En moderne personalrestaurant i bygget hvor ansatte møtes for lunsj og små uformelle møter 
Stillerom
Kontoret har flere stillerom for samtaler face to face eller på telefon

Tilbake til listen