Matsvinnet redusert med 50 % på fem år

27. januar 2020

Sodexo har redusert matsvinnet med 50 % i våre personalrestauranter og kantiner på fem år.

Matsvinnet redusert med 50 % på fem år

I 2017 signerte vi på en erklæring sammen med andre virksomheter i bransjen om å redusere matsvinnet med 50 % innen 2030. På det tidspunkt var vi allerede godt i gang med å redusere matsvinn, et arbeid vi startet i 2014. Når vi oppsummerer 2019 ser vi at matsvinnet er redusert med 50 % og vi har oppnådd målet på 50 gram per gjest. 

Sodexos mål er maks 50 gram per gjest inkludert tallerkensvinn. Tallerkensvinn er den maten gjesten kaster og tar vi bort tallerkensvinnet er målet 30 gram per gjest. Resultatene for Sodexos personalrestauranter i 2019 viser at vi allerede har nådd målet med 38 gram per gjest med tallerkensvinn og 29 gram per gjest uten tallerkensvinn. Vi ser at enkelte kjøkken har så gode resultater at vi mener det er stort potensiale for å redusere matsvinnet ytterligere.

Best i klassen er personalrestauranten på Papirbredden i Drammen hvor de i 2019 hadde et gjennomsnittlig tallerkenavfall på 1 gram per gjest. Svinn fra servering, produksjon og tallerken var totalt på 15 gram per gjest.

For å lykkes med å redusere matsvinnet er vi avhengig av at alle som jobber i Sodexo og gjestene er involvert og engasjert.

Slik har vi lykkes med å redusere matsvinnet i Sodexo:

  • Gjestene må inkluderes i arbeidet med å redusere matsvinn og gode holdninger må skapes
  • Gjestene må tolerere at utvalget ikke er like stort like før stengetid
  • Kokkene må ha god råvarekunnskap og behandle råvarene på en slik måte at de blir optimalt utnyttet
  • Gode rutiner for planlegging, bestilling og lagerhold
  • Porsjonering av varmmat
  • Fjerne serveringsbrettene noe som gjør at man må forsyne seg flere ganger
  • Gjenbruk av mat på en delikat måte

Resultater av matsvinn 2019

Tilbake til listen