Mer effektiv i åpent landskap

22. august 2019

I 2018 flyttet Sodexo i Oslo til nye lokaler som var tilrettelagt for en aktivitetsbasert arbeidsmåte. Den nye trivselsundersøkelsen viser at medarbeiderne jobber mer uforstyrret og effektivt nå enn på det tidligere kontoret.

Mer effektiv i åpent landskap

Mange ansatte var spente på å flytte fra Hasle, der de fleste satt på cellekontor og alle hadde fast plass. I de nye lokalene på Lilleaker skulle medarbeiderne jobbe aktivitetsba-sert uten faste plasser. Ville det bli nok ro til å utføre arbeidsoppgavene? Eller ville man bli forstyrret av støy i tide og utide?

aktivitetsbasert arbeidsplass uformelt møte
AKTIVITETSBASERT ARBEIDSPLASS: Ut i fra hva slags type arbeid som skal gjøres, beveger Sodexo-ansatte seg gjennom ulike soner og løsninger. Stillesoner, sosiale møteplasser og samtalerom gjør at hver enkelt kan finne sin måte å jobbe på. Moderne teknologi gjør at det hele fungerer godt. 

Mer effektiv 

Sodexo gjorde en trivselsundersøkelse før og etter flyttingen til Lilleaker. Den ble gjennomført første gang i november 2018 og gjentatt i april 2019. Formålet var å kartlegge hvordan overgangen til aktivitetsbasert arbeidsplass har påvirket blant annet trivsel og effektivitet. 

– Tilbakemeldingene fra de ansatte er klart positive. Tallene viser en tydelig framgang på flere områder, sier kommunikasjonssjef Alexandra Enger.

Hele syv av ti mener de fysiske omgivelsene bidrar til at de jobber effektivt. Tidligere mente bare fire av ti det samme. Tilfredsheten med teknologien og digitale verktøy har også gjort et byks blant de ansatte med hele 40 prosentpoeng. Flere opplever også at de nå får tilstrekkelig ro til å utføre arbeidet, enn på cellekontor i industribygget der Sodexo holdt til i åtte år. 

Les også: Slik lykkes du med overgangen til aktivitetsbasert arbeidsplass

Ansatte trives i det åpne landskapet
EFFEKTIV HVERDAG: Før flyttingen var mange skeptiske til den aktivitetsbaserte arbeidsplassen. Trivselsundersøkelsen viser imidlertid at de ansatte har en mer effektiv arbeidsdag nå enn på sitt tidligere cellekontor. 

Ulike soner for ulike behov

HR-sjef André Jonsson mener inndelingen i ulike soner for ulike behov gjør at arbeidsdagen fungerer sømløst for de fleste.

– Soneinndelingen kommuniserer når man er mottakelig for en prat eller vil arbeide i stillhet, sier André, og forklarer: 

– Den første sonen inkluderer resepsjon, kjøkken- og kaffeområdet. Dette er den mest sosiale sonen. Jo lenger inn i lokalet man kommer, desto stillere blir det. I den fleksible sonen er det lov å ta en telefon eller samarbeide med andre. I fokussonen er det lov å prate med rolig stemme. Lengst inne finnes stillerommet med mye plass og luft. Her skrus telefonene på lydløs og prat er forbudt. I tillegg finnes flere rom der ansatte kan ta telefonsamtaler eller prate under fire øyne, sier André.

Før flyttingen kjente Alexandra, i likhet med andre kollegaer, en viss bekymring for om hun skulle få tilstrekkelig ro til å jobbe konsentrert. 

– Det har vist seg å være uproblematisk. Tvert imot får jeg mer energi av å jobbe på den nye arbeidsplassen og jeg er mer effektiv, sier Alexandra. 

Kommunikasjonssjef Alexandra
SOSIAL SONE: –  Da jeg satt på et cellekontor visste ikke folk hvilken sone var i, om jeg var tilgjengelig for en prat eller ville være alene i dyp konsentrasjon. Nå oppsøker jeg heller å være sosial når det passer for meg, sier kommunikasjonssjef Alexandra Enger. 

Ville styrke samhandlingen

Helt sentralt var det at alle ansatte fikk tidlig eierskap til prosessen. Et halvt år før flyttingen ble det satt ned seks grupper hvor de ansatte fikk mulighet til å delta i utformingen av den nye arbeidsplassen og det som skulle bli den nye arbeidshverdagen.

– Det var flere årsaker til flyttingen og omleggingen til en aktivitetsbasert arbeidsplass. Et sentralt aspekt var å øke trivselen, motivasjonen og effektiviteten blant de ansatte. Vi ønsket at det nye landskapet skulle underlette prosjektjobbing og være godt tilrettelagt for samarbeid på tvers av avdelinger og nivåer, sier André.

Da kontrakten på Hasle gikk ut fikk Sodexo muligheten til å se etter noe nytt, mer sentralt og moderne. 

– Siden vi er leverandør av ulike tjenester for bedrifter, er det viktig å kunne ta med kunder inn i våre lokaler for å gi råd om arbeidsplassutvikling og vise hvilke tjenester vi kan tilby. Kunder skal ønske å komme til oss for å lære. Selv om vi kun har vært på Lilleaker noen måneder, har vi invitert langt flere kunder hit enn til det gamle bygget på Hasle, sier HR-sjefen, som er strålende fornøyd med overgangen til aktivitetsbasert arbeidsplass.

– De ansatte trives bedre. Nå skal vi jobbe videre med å utvikle arbeidsplassen, for dette er et levende prosjekt der alle er invitert til å delta, sier André.

Les også: Slik lykkes du med overgangen til aktivitetsbasert arbeidsplass

Tekst av: Cecilie Holtan
 

Tilbake til listen