Samfunnsansvarsrapport 2016

09. mai 2017

En samfunnsansvarsrapport som beskriver de aktivitetene Sodexo gjorde i 2016 for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Samfunnsansvarsrapport 2016

Sodexos visjon er å være verdensledende innen Quality of Life Services – tjenester som bidrar til økt livskvalitet. Det handler om at vi gjennom våre tjenester og god service skal bidra til økt livskvalitet for ansatte, kunder, gjester, konsumenter og interessenter. Men like viktig er det at vi skal bidra til en bedre hverdag i samfunnet rundt oss og til en bærekraftig utvikling.

Vi er stolte av å kunne presentere en samfunnsansvarsrapport som viser hvilke områder Sodexo fokuserer på innenfor miljø, utvikling, lokalt nærvær og andre viktige spørsmål. I rapporten kan du lese om de aktivitetene vi gjorde i 2016 for å bidra til en bærekraftig framtid.

Årsrapporten er bygd opp rundt Better Tomorrow Plan som er Sodexos globale plan for hvordan vi skal bidra til den økonomiske, miljømessige og sosiale utviklingen i de landene vi opererer i. Den er veldig konkret med 18 forpliktelser innen 4 prioriterte områder som er lokalt nærvær, miljø, velbalanserte måltider, helse og velvære og hvordan vi skal opptre som arbeidsgiver.

Last ned rapporten her >

Tilbake til listen