Sodexo får høyeste rangering i prestisjetung bærekraftindeks for 11.året på rad

06. februar 2018

RobecoSAMs anerkjenner selskaper som gjennom deres samfunnsansvar bidrar til oppnåelse av FNs bærekraftsmål innen 2030.

Sodexo får høyeste rangering i prestisjetung bærekraftindeks for 11.året på rad

RobecoSAM

Sodexo forsterker sin posisjon som et av verdens mest bærekraftige selskaper ved å oppnå Gold Class i RobecoSAMs årlige "Sustainability Yearbook 2018". For ellevte år på rad ble Sodexo rangert på topp i sin bransje basert på vårt utmerkede arbeid med for bærekraft. Sodexo oppnådde en score på 78%, sammenlignet med et bransjegjennomsnitt på 39%.

Denne anerkjennelsen gjenspeiler Sodexos forpliktelse overfor FNs bærekraftsmål som også er i tråd med vårt veikart for bærekraftig utvikling, Better Tomorrow 2025. Better Tomorrow 2025 består av ni forpliktelser som skal bidra til å forsterke vårt samfunnsansvar gjennom hele virksomheten og befester vår posisjon som en stor global aktør som bidrar til å bekjempe sult, jobbe for jevn kjønnsbalanse og forhindre matsvinn. Disse ni forpliktelsene er i tråd med FNs bærekraftsmål og hver forpliktelse er målbar slik at vi kan følge utviklingen tett.

Mer om RobecoSAM`s Sustainability Yearbook

Hvert år publiserer RobecoSAM, en ledende kapitalforvalter med fokus på bærekraftsinvesteringer, ”The Sustainability Yearbook”. Det er verdens mest omfattende publikasjon om hvordan selskaper presterer innen CSR. I 2018 ble mer enn 3 500 selskaper  vurdert og det er rekord.

Se RobecoSAMs Sustainability Yearbook for mer informasjon.

 

Tilbake til listen