Sodexo Norden kvalitetssikrer arbeidsmiljøet

06. desember 2019

Sodexo i alle de nordiske landene ble nylig sertifisert på ISO 45001.

Sodexo Norden kvalitetssikrer arbeidsmiljøet

Sodexo i alle de nordiske landene ble nylig sertifisert på ISO 45001 som fokuserer på sikkerhet og helse. Sodexo har en nullvisjon når det gjelder arbeidsrelaterte ulykker og har ved å jobbe målrettet lykkes med å halvere antall ulykker som har medført sykemelding. 

ISO 45001 er en internasjonal standard for arbeidsmiljø som kom i 2018. Standarden erstatter OHSAS 18001 som Sodexo har vært sertifisert på siden 2014. For øyeblikket er det få virksomheter i Norge som er sertifisert på denne standarden. At det er en internasjonal standard muliggjør global sammenligning når det gjelder helse og sikkerhet på arbeidsplassen. 

"Sertifiseringen bekrefter at vi arbeider systematisk og godt med spørsmål knyttet til arbeidsmiljø. Den relativt nye ISO-standarden kommer til å bidra til kontinuerlige forbedringer i vårt arbeid for å få en helsemessig god arbeidsplass som også er fri for ulykker", sier Wenche Holm som er direktør for Client Relation, quality and Corporate Responsibility.

Sodexos økte fokus på helse og sikkerhet har bidratt til at vi har halvert antall ulykker som har ført til sykefravær i løpet av de siste fire årene. Tydeligere rutiner og prosesser for helse og sikkerhet samt fokus på risikovurderinger er noe av det som har bidratt til den positive utviklingen. Målet er null ulykker. I dag er det fallskader og kutt som forårsaker flest ulykker. 

Tilbake til listen