Sodexo Norden lanserer støtteinitiativ for ansatte

29. april 2020

Sodexo lanserer nordisk støtteinitiativ for ansatte i driften.

Sodexo Norden lanserer støtteinitiativ for ansatte

Sodexo jobber for å bekjempe de negative effektene som COVID-19 har for våre kunder, forbrukere og ansatte. 

Vi er veldig stolte av våre medarbeidere og den innsatsen de gjør i en utfordrende tid og i utsatte posisjoner ute hos våre kunder. Sodexo er som mange virksomheter blitt rammet av kraftig reduksjon i etterspørsel og mange ansatte har derfor blitt permittert. For å vise at vi verdsetter våre medarbeideres innsats og profesjonalitet i denne tiden, lanserer vi nå Sodexo Nordic Frontline Employee Relief Program. 

Det nordiske initiativet er en videreføring av Sodexo Group Employee Relief Program som nylig ble lansert. Programmet utgjør totalt 30 millioner euro som finansieres ved at Sodexos 200 øverste ledere har frasagt seg en del av sin godtgjørelse for å støtte dette globale programmet.

Sodexo har en sentral rolle med å levere tjenester til de som holder hjulene i gang på arbeidsplasser, så som leveranse av mat og spesialisert renhold for å hindre smitte. På denne måten hjelper vi våre kunder med å opprettholde forsvarlig drift. Nye innovative løsninger er tatt i bruk for å dekke nye behov som er oppstått som en følge av korona-krisen. Dette hadde ikke vært mulig å realisere uten den positive stå-på-viljen til våre ansatte. 

Det nordiske støtteinitiativet på 1 million euro er finansiert ved at de 47 øverste lederne i Norge og Norden frasier seg deler av sin godtgjørelse for regnskapsåret. Gjennom initiativet ønsker vi å uttrykke vår takknemlighet overfor medarbeiderne og bidra til å avlaste noen av de økonomiske, sosiale og mentale belastningene som denne krisen har medført.

Alle Sodexo-ansatte kan også donere til vår globale organisasjon Stop Hunger for å støtte de som trenger det mest.

Dette initiativet er et eksempel på hvordan vi etterlever våre kjerneverdier i praksis; lagånd, utvikling og serviceinnstilling. Vi ønsker å styrke vår posisjon som den foretrukne arbeidsgiver og partner for våre kunder.

Banner støtteprogram

Tilbake til listen