Sodexo overtar forpleiningen på alle Aker BP sine installasjoner

30. august 2017

Sodexo er tildelt kontrakten for leveranse av forpleiningstjenester på AkerBP sine fem installasjoner i de neste 5 årene, med opsjoner på 3 x 1 år.

Sodexo overtar forpleiningen på alle Aker BP sine installasjoner

Som en følge av den nye kontrakten vil det være en virksomhetsoverdragelse av 55 medarbeidere til Sodexo fra den tidligere leverandøren.  Vi ønsker de nye medarbeiderne hjertelig velkommen til Sodexo.

– Dette er en svært viktig kontrakt for Sodexo. Vi har jobbet målrettet med kontinuerlige forbedringer for å oppnå god konkurransekraft og gleder oss over å vinne fram i et utfordrende marked. Vi er spesielt glade for å kunne utvide samarbeidet med AkerBP slik at vi kan utvikle oss videre, sier administrerende direktør i Sodexo Remote Sites Norway, Jan-Øyvind Jørgensen. Jeg er meget takknemlig for den jobben som blir gjort av våre medarbeidere offshore og for den vilje de viser til å gjennomføre endringer.

Oppstart av kontrakten er 1. oktober og arbeidet vil bli ledet fra Sodexos kontor på Forus. Vi har vært leverandør ombord på Ula og Valhall siden 1999 og ser frem til å utvide samarbeidet til Skarv, Alvheim og Ivar Aasen.

For english version, click here >

For flere spørsmål, ta kontakt:

Jan-Øyvind Jørgensen
Administrerende direktør Sodexo Remote Sites Norway AS
Telefon: +47 911 13 101
E-post : jan.jorgensen@sodexo.com

Tilbake til listen