Sodexo rangert på topp i World Wildlife Fund Palm Oil Buyers Scorecard

03. oktober 2016

Sodexo har blitt rangert på topp med ni av ni mulige poeng på World Wildlife Fund Palm Oil Buyers Scorecard. Det er en rangering som vurderer hvordan selskaper utvikler sitt engasjement og tar nødvendige hensyn for å vise samfunnsansvar i sin bruk av palmeolje.

Sodexo rangert på topp i World Wildlife Fund Palm Oil Buyers Scorecard

Dette kommer som et resultat av at Sodexo har jobbet aktivt for å forbedre rutinene når det gjelder innkjøp av bærekraftig palmeolje og øke bevisstheten internt, gjennom hele innkjøpskjeden og mot våre kunder.

Produksjon av palmeolje utgjør livsgrunnlaget for millioner av mennesker og Sodexo støtter aktivt utviklingen av en bærekraftig palmeoljeindustri ved å øke bevisstheten og bruken av sertifisert palmeolje. Vi skal velge produkter som støtter utviklingen av en bærekraftig palmeoljeindustri i alle landene der vi har virksomhet og vi samarbeider med våre leverandører for at de skal benytte bærekraftig palmeolje i de produktene som vi kjøper fra de, der det er mulig. I de tilfellene der det ikke er mulig å kjøpe bærekraftig palmeolje så kjøper vi GreenPalm sertifikat for å belønne produsenter som jobber på en bærekraftig og ansvarsfull måte. Vi jobber for å redusere utdelingen av GreenPalm-sertifikat hvert år ved å øke våre innkjøp av sertifisert og bærekraftig palmeolje.

Palmeolje er i dag den mest brukte vegetabilske oljen i verden med en andel på 65 %. Det er beregnet at mengden vil dobles fram mot 2020. Det økte behovet har gitt en stor ekspansjon av nye plantasjer i Indonesia, Malaysia og andre asiatiske land, Afrika og Latin-Amerika. Denne ekspansjonen fører til en negativ forandring i tropisk skog og andre sosiale og miljømessige problemer som undertrykkelse av lokalbefolkning, krenking av menneskerettigheter, CO2-utslipp og trusler mot utrydningstruede arter.

Som en del av Better Tomorrow Plan har Sodexo laget en ambisiøs handlingsplan:

  • I 2011 ble Sodexo medlem i Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) og la fram en strategi for bærekraftig palmeolje i samarbeid med WWF
  • I 2012 ble Sodexo medlem i GreenPalm
  • Sodexo har utviklet og fortsetter å spre informasjon om Sustainable Palm Oil for å øke kunnskap og bevissthet internt og hos våre leverandører
  • Hvert år gjennomfører Sodexo en undersøkelse om hvor mye palmeolje som kjøpes i selskapet
  • Siden 2012 har selskapet kjøpt GreenPalm-sertifikat for å kompensere for innkjøp av ikke-sertifisert palmeolje

Tilbake til listen