Sodexo returnerer til kontoret

14. juni 2020

Samfunnet gjenåpnes gradvis etter korona-utbruddet, og i Sodexo har vi begynt å vende tilbake til kontoret.

Sodexo returnerer til kontoret

På lik linje med veldig mange kontoransatte har Sodexos ansatte jobbet fra hjemmekontor siden midten av mars. Men nå som myndighetene har begynt å gjenåpne samfunnet ønsker vi å vende tilbake til kontoret vårt igjen. Hvordan har vi løst det på en måte som gjør at de ansatte føler seg trygge? Hvordan kan man legge til rette best mulig på et kontor uten faste plasser?

Det snakkes mye om hvor effektive vi er på hjemmekontor. Hvor mye vi får gjort og hvor lite vi blir forstyrret. Men de «forstyrrelsene» vi har på kontoret er ofte kollegaer som har en utfordring de ønsker å diskutere, en god idé de vil lufte eller rett og slett en sosial prat som er med og bidrar til et godt arbeidsmiljø. Dette er noe av det vi går glipp av på hjemmekontor. Til tross for at vi tar digitale kaffepauser på Teams, erstatter ikke det den energien, utviklingen, teamfølelsen og engasjementet vi får av å være samlet på ett kontor og jobbe sammen. 

Men hvordan kan man tilrettelegge arbeidsplassen og fremdeles ivareta smitteverntiltakene? 

Korona-tiltak på aktivitetsbasert kontor
Sodexos hovedkontor er en aktivitetsbasert arbeidsplass med fleksible plasser. Det krever noen ekstra smitteverntiltak.

Tilrettelagt for arbeid på alle arbeidsplasser

I Sodexo kommer helsen og sikkerheten til våre ansatte i første rekke. Og vårt mål er at våre medarbeidere skal kjenne at det er trygt å vende tilbake til arbeidsplassen, og at kollegaene også tar hensyn.

Første steg var å foreta en risikoanalyse av smittefaren på kontoret. Arbeidstilsynet har på sin nettside beskrevet hvilke områder man bør se på, og dette er et godt utgangspunkt. Når risikoområdene var identifisert handlet det om å iverksette tiltak som vil redusere risikoen for smittespredning. 

Neste steg var å utarbeide en veileder for hvordan de ansatte skal forholde seg til arbeidsplassen og hvilket ansvar man har som en medarbeider og kollega. 

Aktivitetsbasert kontor krever mer renhold

På Sodexos hovedkontor har vi tilrettelagt for en aktivitetsbasert arbeidsplass. Det er helt klart mer krevende enn om man har faste plasser, men ved å gjøre noen grep så er det fullt mulig å innta et slikt kontor i disse tider. 

Et kontor uten faste plasser krever hyppigere renhold av arbeidsplassene. Hver plass må vaskes etter bruk, og det er viktig at skjermer, justeringsknapper på stolen og andre ting man er borti, rengjøres godt. De ansatte på Sodexo-kontoret har eget tastatur og mus, men til bedrifter som deler dette bør man vurdere å kjøpe inn utstyr slik at de ansatte får sitt eget. For å ivareta god avstand må man måle opp og se hvilke plasser som kan benyttes for å overholde avstand. Plasser som ikke skal brukes må tydelig markeres. På Sodexo-kontoret booker vi arbeidsplass i Ioffice som er en app hvor vi også booker møterom og parkeringsplass. 

Dette bør bedriften tenke på:

  • Vi har laget en liste med anbefalinger som vi håper vil være til hjelp for andre bedrifter som ønsker å åpne kontoret i større grad for de ansatte. 
  • Oppdater renholdsplanen med hyppigere renhold av lokalene. Innfør daglig renhold av berøringspunkter og overflater som er hyppig i bruk. 
  • Ha plakater og merking på kontoret som sikrer at avstandsregelen overholdes og at folk blir påminnet om hyppig håndvask.
  • Ha stasjoner for rengjøringsspray, engangskluter og desinfeksjon. Sørg for at ansatte vasker over tastatur, mus, mobiltelefon etc
  • Den største grunnen til å holde seg på hjemmekontoret er trykket på kollektiv transport. Hvis man ikke allerede har fleksibel arbeidstid så er det på tide å innføre det nå. Et annet initiativ kan være aktivitetsgodtgjørelse for de som tar sykkelen eller beina fatt. 
  • Innfør «split teams» for å unngå at for mange oppholder seg på kontoret av gangen. Innfør booking av arbeidsplasser der hvor man ikke har faste plasser. 
  • Vær kritisk til nødvendigheten av fysiske møter. Bruk Teams for korte møter, eller ta møtet utendørs. Reduser maks antallet for personer på møterom, og vask bord og armlener etter endt møte. 
  • Sørg for at smitteverntiltak er iverksatt i personalrestauranten. Les gjerne denne artikkelen for å se hvordan Sodexo sikrer en trygg personalrestaurant. 
  • For å overholde avstandsregelen og sikre at ikke mange oppholder seg tett over lengre perioder bør man se på om det skal gjøres noen tilpasninger i lokalene Kanskje bør det flyttes på eller fjernes noen møbler? 
  • God ventilasjon er et av de viktigste tiltakene for å unngå spredning av virus. Luftfuktigheten bør være på minst 30 % og ventilasjonsanlegget bør holdes i gang hele døgnet, i hvertfall når det oppholder seg mennesker i lokalene. Lokalene må ha tilgang til frisk luft og gjenvinning av luft bør unngås. 

 
Trenger din bedrift støtte til å utarbeide en risikoanalyse og/eller utarbeide en veileder for hvordan man kan komme tilbake til arbeidsplassen? Ta kontakt på e-post.
 

Tilbake til listen