Sodexo signerer FN`s prinsipper for å fremme kvinners posisjon

17. mars 2017

FN´s Women's Empowerment Principles retter seg mot virksomheter og hvordan de kan jobbe for å fremme kvinners posisjon på arbeidsplasser, på arbeidsmarkedet og i samfunnet.

Sodexo signerer FN`s prinsipper for å fremme kvinners posisjon

I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen 2017 erklærte CEO Sodexo Norden Sander Graft sin støtte gjennom å skrive under på disse prinsippene.

Det er et tegn på Sodexos støtte for å nå overordnede mål for å fremme kvinners posisjon i virksomheter og i samfunnet. Ved å skrive under på disse prinsippene styrker Sodexo sitt engasjement lokalt for å fremme kvinner og kjønnsbalanse.

–  En balansert kjønnsfordeling og avansement for kvinner har alltid vært sentralt i Sodexos økonomiske, sosiale og miljømessige utvikling. Ved å fremme kvinner rundt om i verden og gi de muligheter på jobben og i samfunnet bidrar vi til livskvalitet for disse kvinnene – Quality of Life. Men alle nyter godt av dette. Når kvinner lykkes, lykkes vi alle, sier Sander Graft.

Signeringen fant sted i Stockholm 15. mars på en konferanse om likestilling og fleksibilitet som arrangeres av Sodexo Women`s International Formum for Talent, SWITf.

Women's Empowerment Principles består av sju veiledende punkter og ble lansert med underoverskriften”Equality Means Business” på den internasjonale kvinnedagen i mars 2010.

Les mer om Women's Empowerment Principles.

Tilbake til listen