Sodexo stiller strengere krav til velferd for kylling

13. juni 2019

Sodexo kunngjorde i dag at i tillegg til sine eksisterende forpliktelser for dyrevelferd, vil selskapet forsterke sin forpliktelse om å forbedre velferdsstandarden i sine innkjøp av kylling i Europa.

Sodexo stiller strengere krav til velferd for kylling

Sodexo forplikter seg til å imøtekomme kravene i European Chicken Commitment innen 2026 for 100 % av sine innkjøp av kylling i Europa, ved å jobbe sammen med våre leverandører:

1.    Fortsette å følge europeiske dyrevernslover og -regler, uansett hvilket land produktet kommer fra.
2.    Innføre en maksimumsgrense for tetthet på 30 kg/m2 eller mindre. Tynning skal unngås eller begrenses til én tynning per flokk.
3.    Bruke raser som viser større grad av velbefinnende og oppfyller kriteriene i henhold til RSPCA Broiler Breed Welfare Assessment Protocol. 
4.    Imøtekomme krav til forbedrede vilkår for innemiljø, inkludert naturlig lys og berikelse.
5.    Tilpasse kontrollert atmosfærisk bedøvelse med inerte gasser eller flerfasede systemer, eller effektiv elektrisk bedøvelse uten at fuglene må holdes opp ned.
6.    Påse at standardene ovenfor følges gjennom tredjepartsrevisjon og årlig offentlig rapportering om fremdriften i arbeidet.

Sodexos European Broiler Chicken Welfare Position Paper inneholder med detaljer rundt disse forpliktelsene

Selv om Sodexo ikke er direkte involvert i oppfostring, håndtering, transport eller behandling av dyrene, deler Sodexo ansvaret for kyllingenes velferd innenfor innkjøpskjeden. 

Sodexo mener at omsorgen for dyrene er avgjørende for en bærekraftig innkjøpskjede sammen med faktorer som næringsmiddelsikkerhet, næringsinnhold, miljøansvar, grunnleggende rettigheter for arbeidere og økonomisk stabilitet.

Sodexo var med på å grunnlegge Global Coalition for Animal Welfare (GCAW), verdens første initiativ ledet av serveringsbransjen med et mål om å forbedre dyreomsorgen på globalt nivå. Å forbedre omsorgen innen kyllingoppdrett er en av de viktigste prioriteringene innenfor koalisjonen.

Kunder velger Sodexo fordi selskapet tar ansvar for den maten de produserer, ressursene som brukes, menneskene som ansettes og de samfunnene der de driver sin virksomhet. På den måten bidrar Sodexo med positive avtrykk i lokalsamfunnene.  

Mer informasjon om forpliktelsene våre er å finne i Sodexos Animal Welfare Position Paper:

 

Tilbake til listen