Sodexo tildelt Color Line-kontrakt

04. februar 2020

Sodexo startet 1. februar opp et nytt oppdrag for Color Line.

Sodexo tildelt Color Line-kontrakt

Color Fantasy - oppstart av ny kontrakt

Foto: Fjellanger Widerøe Foto AS for Color Line

Sodexo og Color Line har inngått avtale om drift av kantiner og renhold. Oppstart av kontrakten var 1. februar 2020.  

Larsgöran Bringhorn er driftsdirektør for transport, og han sier «Kontrakten med Color Line er viktig for Sodexo og vår transportvirksomhet. Vi skal gi bidra med effektive løsninger slik at Color Line kan optimalisere driften. Blant annet innfører vi et digitalt renholdsverktøy for ressursstyring og dokumentasjon av utførte oppgaver. Vi ser fram mot et godt og utviklende samarbeid med Color Line i årene fremover

Tilbake til listen