Sodexo vinner to kontrakter innen olje- og gass

10. oktober 2016

Sodexo har utvidet to betydelige kontrakter innen olje- og gassnæringen. Seadrill og Shell bekrefter sin tillit til Sodexo som tjenesteleverandør og langsiktig partner.

Sodexo vinner to kontrakter innen olje- og gass
  • Seadrill utvider kontrakten med Sodexo til å dekke 90 % av den globale flåten
  • Shell forlenger gjeldende avtaleperiode og legger til nye tjenester og lokasjoner

Sodexo har inngått en 5-årskontrakt med Seadrill til en total verdi av 200 millioner euro. Kontrakten med Shell utgjør 135 millioner euro i årlig omsetning. At Sodexo nå inngår disse avtalene bekrefter selskapets sterke posisjon som leverandør i olje- og gassindustrien og kommer som en følge av kontinuerlig arbeid med fokus på sikkerhet, leveranse, servicekultur og en helhetlig tilnærming til Quality of Life.

Kontrakten med Seadrill startet i 2008 i Norge, Asia, Afrika og har senere blitt utvidet til å gjelde Amerika, Brasil, Mexicogolfen og Midtøsten. Sodexo leverer tjenester til 90 % av Seadrill sin virksomhet globalt. Denne kontraktutvidelsen betyr nye arbeidsplasser både onshore og offshore.

Lindsay Tocher, CEO, Sodexo Offshore & Marine Worldwide, sier følgende om kontrakten med Seadrill: "Seadrill er et fantastisk eksempel på en kunde som tillater oss å tenke utenfor boksen slik at vi kan levere løsninger som er verdifulle for dem. For eksempel har vi samarbeidet om å designe et boligkvarter for å sikre bedre livskvalitet og trygghet for de som bor der. Vi har utvidet virksomheten til nye geografiske områder for å hjelpe vår kunde med å redusere kostnadene. Til tross for et vanskelig marked har vi vært i stand til å levere kontinuitet, sikkerhet og operasjonell effektivitet og det er faktorer som har bidratt til denne kontraktsutvidelsen."

Sodexos globale rammeavtale med Shell utvides med ytterligere 30 måneder og gjelder nå til desember 2020. Nye land og lokasjoner (Gabon og Argentina) legges til avtalen i tillegg til nye tjenester i Filippinene og Storbritannia. Den gjeldende kontrakten inkluderer installasjoner i Europa, Latin-Amerika, Asia og Australia (fra 4. kvartal 2016). Utvidelsen er et direkte resultat av at Sodexo har lykkes med å levere en total leveranse av tjenester på tvers av en variert og dynamisk global portefølje av lokasjoner. Shell verdsetter Sodexos tilnærming til serviceleveranse, at tjenestene skal bidra til økt livskvalitet for selskapets kunder.

Simon Seaton, CEO, Sodexo Onshore Energy Worldwide, sier om Shell-kontrakten: "Jeg er svært fornøyd med å utvide og forlenge vår globale kontrakt med Shell. Ved å fokusere på helse, sikkerhet, miljø og god drift har vi vist våre evner til Shell. Vi utfører nå et bredt spekter av mat- og FM-tjenester i en rekke driftsmiljøer; offshore, kontorbygg, produksjonsanlegg og raffinerier. Dette er malen for hvordan vi vil innovere og presse energisektoren fremover i samarbeid med våre globale strategiske kunder, for å bidra til å dempe virkningen av den lave oljeprisen og sikre kontinuitet og utvikling av lokal arbeidskraft. "

Sodexos globale segment Energy & Resources, betjener kunder innen olje og gassnæringen, gruvedrift og prosjektering og byggeprosjekter. Virksomheten tilbyr mer enn 100 tjenester til kunder, inkludert anleggsutforming og konstruksjon, teknisk vedlikehold, sikkerhet, avfallshåndtering, måltidstjenester, sport- og kulturaktiviteter med mer.

Har du spørsmål, ta kontakt:
Jan-Øyvind Jørgensen
Senior Vice President Offshore & Marine - Sodexo Nordics
Telefon: 911 13 101
E-post: Jan.jorgensen@sodexo.com

Tilbake til listen