Syv trender som vil prege fremtidens arbeidsplass

09. juli 2018

En rapport fra Sodexo viser hvilke faktorer som vil prege fremtidens arbeidsplass, og hvordan man kan tilrettelegge arbeidsplassen på en måte som vil øke medarbeidertilfredsheten og mulighetene for at din virksomhet skal lykkes også i fremtiden.

Syv trender som vil prege fremtidens arbeidsplass

Internet of things

Global Workplace Trends 2018 gir ny innsikt til ledere og beslutningstakere.

Roboter og kunstig intelligens er på vei inn i både dagliglivet og arbeidslivet. I trendrapporten peker vi på hvordan denne utviklingen av individuell og kollektiv intelligens vil være retningsgivende for hvordan teknologien vil påvirke våre liv.

«Sodexo har siden 2012 gitt ut en årlig trendrapport og den har gitt viktige perspektiv på fremtiden for ulike arbeidsplasser verden over. Sodexo har som en av verdens største arbeidsgivere stor innsikt og en forståelse for menneskers behov. Det gir oss et unikt perspektiv for å vite hvordan enkeltpersoners livskvalitet på jobb påvirker organisasjoners ytelse, sier Sylvia Metayer, CEO, Worldwide Corporate Services. «Ved å forstå og forutse disse trendene, og eksperimentere med og implementere fremtidsrettede løsninger, kan vi bistå våre kunder på en bedre måte.

Årets rapport fokuserer på syv trender som er koblet til ett tema: behovet for kollektiv intelligens på tvers av alle arbeidsplasser.

Dette er arbeidsplasstrendene for 2018.

Tilbake til listen