Topper Dow Jones bærekraftindeks for 13. året på rad

10. september 2017

Sodexo topper for 13. året på rad Dow Jones Sustainability Index (DJSI) i sin bransje. Utnevnelsen styrker selskapets ledende posisjon og forpliktelser innen samfunnsansvar.

Topper Dow Jones bærekraftindeks for 13. året på rad

 

DJSI baserer seg på hovedsakelig tre dimensjoner; økonomiske, sosiale og miljømessige krav. DJSI anerkjenner Sodexos konkrete forpliktelser innenfor disse områdene, som er hjørnestener i selskapets veikart for bærekraftig utvikling, Better Tomorrow 2025. For eksempel:

  • Økonomisk: Innkjøp for å støtte utvikling av samfunn. Sodexos Partner Inclusion Program ble lansert i 2013 for å fremme mangfold blant leverandører i alle land der Sodexo har virksomhet. Selskapet støtter aktivt virksomheter som er eid av kvinner eller minoriteter og bidrar til å skape bærekraftige økonomiske muligheter for samfunn rundt om i verden.
  • Sosialt: Fremme kvinners posisjon. Sodexos mål er å ha minst 40 % kvinner i ledende stillinger innen år 2025. Å fremme kvinners posisjon er noe Sodexo har stort fokus på. I tråd med FNs mål for bærekraftig utvikling anser vi at kjønnsbalanse bidrar til å stoppe sult og feilernæring. Vi investerer i program som støtter kvinner gjennom Stop Hunger, en uavhengig non-profit organisasjon som ble grunnlagt av Sodexo-ansatte.
  • Miljømessig: Klimaendringer. Sodexo har forpliktet seg til å redusere sine CO2 utslipp med 34 % frem til år 2025, sammenlignet med 2011. Selskapet har inngått partnerskap med World Wildlife Foundation for å sette dette ambisiøse målet. Sodexo arbeider kontinuerlig med å redusere CO2-utslippene hos våre kunder, på egne kontor og gjennom hele innkjøpskjeden.

DJSI`s årlige gjennomgang er basert på en nøye analyse av økonomiske, miljømessige og sosiale forhold hos mer enn 3900 selskap. Selskapene vurderes på områder som styringssystem, risiko- og krisehåndtering, klimastrategi, miljøstyringssystem, innkjøpsstandarder, arbeidsrett og ideell virksomhet.

Tilbake til listen