Trygg lunsj i personalrestauranten

28. mai 2020

Sodexo gjenåpner stadig flere personalrestauranter.

Trygg lunsj i personalrestauranten

Samfunnet er i ferd med å åpne gradvis og folk har så smått begynt å vende tilbake til arbeidsplassene igjen. Etter måneder på hjemmekontor er det godt for mange å komme tilbake til kontoret, noe som også innebærer hyggelig lunsj med gode kollegaer. Men vi vet også at noen kjenner på en utrygghet ved at samfunnet er i ferd med å åpnes opp igjen, og at vi nå ferdes mer på kafeer, butikker og møtes i større grupper.

Porsjonering av mat

Lunsjen serveres i porsjoner fra Sodexos personale.

I Sodexo har flere av våre personalrestauranter hatt åpent hele våren, og vi har brukt erfaringen fra disse samt fageksperter på smittevern og matsikkerhet når vi nå gjenåpner flere personalrestauranter. 

Nora Kværnes er ansvarlig for matsikkerhet i Sodexo og hun sier: "Jeg kjenner meg trygg på at sikkerheten til våre gjester og kjøkkenpersonale er ivaretatt. Vi har utført en risikoanalyse for å avdekke områder hvor det er fare for smitte. Vi har sett på hele verdikjeden, fra vi mottar varer til gjestene har spist. Det har ført til at vi har tilpasset lunsjtilbudet og iverksatt risikoreduserende tiltak på noen områder."

De generelle retningslinjene for håndhygiene, matsikkerhet og renhold følges som vanlig. I tillegg er det innført tiltak som ivaretar den ekstraordinære situasjonen og gjør det trygt å spise lunsj i våre personalrestauranter:

Informasjon til gjestene

For å lykkes er vi avhengig av at alle bidrar og sørger for å holde avstand og være nøye med håndhygiene. Vi informerer gjestene før gjenåpning om hvilke rutiner som gjelder. Vi bruker informasjonsskjermer om det er tilgjengelig, eventuelt noen fine plakater.  

Porsjonering av mat

Det er ingen selvbetjening og all mat porsjoneres ut fra Sodexos personale. Gjesten tar et brett hvor det ligger serviett og bestikk, og får servert maten de ønsker. Foran disken er det satt opp et pleksiglass som et skille. 

Opprettholde god avstand

Gulvene merkes slik at man holder avstand. Ved bordene skal man holde minst 1 meter avstand. En god regel er at minst annenhver stol skal stå tom. Oppstår det lett kø kan man vurdere å utvide åpningstiden slik at ikke for mange spiser samtidig. 

Ekstra renhold

Det innføres hyppigere renhold av kjøkken, utstyr og berøringspunkter i serveringsområdet slik som touchskjerm, drikkedispensere og bord.  
Vi ønsker alle våre gjester velkommen til personalrestauranten!
 

Tilbake til listen