Bærekraft

Da Sodexo ble grunnlagt i 1966 var vi blant de første selskapene i verden som hadde samfunnsansvar som en sentral del av visjonen. Hvorfor?

Fordi vi alltid har hatt et ønske om at selskapets vekst skal være meningsfull. Vi ønsker å ha en betydning for våre ansatte som kommer på jobb hver dag. Vi ønsker å vokse for våre kunder og leverandører som søker å jobbe med virksomheter som deler deres verdier. For våre aksjonærer, som ønsker en bærekraftig langsiktig vekst. Og for de millioner av mennesker vi yter tjenester til, og som vi har forpliktet oss til å ha en positiv innvirkning på hver dag.

Bærekraft

I 2009 ga vi et navn på vår bærekraftsplan; Better Tomorrow Plan.

Fordi alt vi gjør skal bidra til en bedre morgendag. Bedre for enkeltpersoner som vi ansetter eller yter tjenester til. Bedre for de lokalsamfunnene vi er representert. Bedre for verden rundt oss og ressursene vi alle deler. 

Nå har vi igjen oppdatert vår bærekraftsplan. Better Tomorrow 2025 tar for seg de områdene som vi kan ha en innvirkning på eller som har en innvirkning på oss. 

Vi har identifisert ni forpliktelser og klare mål for 2025 som skal veilede vårt arbeid. Og vi dekker alle FNs bærekraftsmål

Dette er våre overordnede ni forpliktelser (klikk for å forstørre):

Better Tomorrow commitments

 

Video - intro til BT2025

 

Samfunnsansvarsrapport 2019

Samfunnsansvarsrapport

CSR Report 2019